Samen 0164 maakt zich zorgen over zwemwater Binnenschelde

Verwarrende informatie over zwemwater: volgens het gemeentelijk informatiebord geldt in de Binnenschelde code oranje, terwijl de provincie via een ander informatiebord een uitgesproken negatief zwemadvies geeft. (Tekst en foto: Han Verbeem)

BERGEN OP ZOOM – De zomervakanties staan voor de deur en daarnee zijn het hoogtijdagen voor de recreatie aan de Binnenschelde. De gemeenteraadsfractie van Samen 0164 vraagt zich echter af, of het wel zo verstandig is als burgers in deze waterplas gaan zwemmen, vanwege de risico's op blauwalg en andere ziektenverwekkers. De waterkwaliteit wordt wekelijks door het waterschap gemeten en dat is volgens raadslid Reinoud Krijnen en burgerlid Jan Bruijs niet voldoende. In een brief aan het Bergse college van B&W pleiten ze voor een dagelijkse waterkwaliteitscontrole. En: er moet éénduidigheid komen met een goed zichtbaar waarschuwingssysteem voor veilig zwemmen.

De waterkwaliteit van de Binnenschelde is al jaren twijfelachtig. Met name in warme periodes kan blauwalg zich in een snel tempo ontwikkelen. Blauwalg is een bacterielaag die drijft aan de oppervlakte en te herkennen is aan een blauwgroene kleur en heeft een onaangename reuk.

Onduidelijke communictie

De communicatie over de aanwezigheid van blauwalg en de daarmee samenhangende (negatieve) zwemadviezen laat volgens Samen 0164 echter te wensen over. Dat zou blijken door de mediaverwarring over de 'blauwalgfontein'. Eerst zou er niets aan de hand zijn, maar later werd de fontein alsnog uitgeschakeld. Ook is onduidelijk of er nu wel of niet gezwommen mag worden. Er staan aan het strand afzonderlijke waarschuwingsborden, al dan niet met vlaggtjes, van zowel de gemeente als de provincie. Dat systeem zou onoverzichtelijk zijn en "verwarrende informatie verstrekken over veilig zwemmen". Immers, de gemeentelijke borden baseren zich op de actuele waterkwaliteitsmetingen door het waterschap en het provinciale zwemadvies gaat uit van een meerjarig gemiddelde.

Eénduidig systeem en zichtbare vlaggen

Samen 0164 pleit voor een éénduidig en overzichtelijk waarschuwingssysteem.  "Waarom gebruikt u geen vlaggen die over de gehele Binnenschelde te zien zijn", zo schrijven de twee politici in hun brief. "Aan onze Noordzeestranden worden deze vlaggen succesvol ingezet. Iedereen kan daar zien of zwemmen wel of niet verantwoord is."

Plan B voor de 'Chinese klei'

Momenteel voeren de gemeente, provincie en het waterschap een gezamenlijke proef uit met zogeheten 'enclosures', oftewel capsules met fosfaatbindende Chinese kleikorrels. Fosfaat is één van de belangrijkste voedingsstoffen voor de blauwalgbactierie en overvloedig aanwezig op de bodem van de Binnenschelde. De fractie van Samen 0164 vraagt in de brief om een regelmatige update van de onderzoeksresultaten. Mocht de proef niet blijken te lukken, dan willen Krijnen en Bruijs inzetten op een 'plan B' om de waterkwaliteit op orde te brengen. Zoals verzilting en het terugbrengen van het zoute water in de Binnernschelde. "Zijn de voordelen hiervan al eens in kaart gebracht", zo wil de fractie weten. Volgens hen is de politieke verziltingsdicussie de laatste jaren vooral gegaan over het kostenaspect. "Maar wat is kostbaar bij een gegarandeerd resultaat", zo stellen ze.