Samen met de patiënt gaat Bravis op zoek naar passende zorg

De zorg kent zijn grenzen. Grenzen die worden bepaald door de wens van de patiënt, de behandelmogelijkheden en de vraag wat nog verantwoord is.

Het bepalen van deze passende zorg kan schuren en stelt patiënt en/of zorgverlener ook voor dilemma’s. Hierbij stond het Bravis ziekenhuis donderdag 22 juni uitgebreid stil tijdens de maatschappelijke verantwoordingsbijeenkomst. Foto: Bravis ziekenhuis

Als maatschappelijke organisatie vindt Bravis het belangrijk om minstens één keer per jaar te laten zien hoe met het gemeenschapsgeld wordt omgegaan. Daarbij wordt teruggekeken op vorig jaar, stilgestaan bij het heden en een blik vooruitgeworpen op de toekomst. “Hoewel corona ver achter ons lijkt te liggen, stond 2022 echt nog in het teken van Covid-19 en het opvangen van de effecten daarvan”, zei Bianka Mennema, voorzitter Raad van Bestuur. “We moeten een vorm vinden in de terugkeer naar het nieuwe normaal. Belangrijk daarbij is het vasthouden van de dingen die we in de coronaperiode als waardevol hebben ervaren.”

Mooi financieel resultaat

De behaalde resultaten in 2022 vervullen de Raad van Bestuur met trots op de medewerkers en de organisatie. “Dankzij onze medewerkers en extra ingehuurde personeelsleden hebben we ook in de coronajaren de zorg op niveau kunnen houden”, meldde Albert-Jan Mante, lid Raad van Bestuur. “Mede daardoor hebben we een mooi financieel resultaat behaald. Het resultaat was hoger dan voorgaande jaren door incidentele meevallers. Tegelijkertijd staan we voor spannende tijden. Er is een mooie cao afgesloten, maar die moeten we wel kunnen betalen. Daarnaast zijn de materiële en energiekosten hoger en moeten uitgestelde investeringen gedaan worden. Maar het is bemoedigend dat we zo’n goed resultaat hebben behaald, dat ook nodig is richting de nieuwbouw.” Over de nieuwbouw vertelde Albert-Jan dat in 2022 is besloten om het ziekenhuis in één keer te bouwen. Inmiddels is het bestemmingsplan door de Roosendaalse gemeenteraad goedgekeurd, is het programma van eisen vastgesteld en zijn de partners voor het ontwerp gekozen. Dit jaar wordt het voorlopig ontwerp afgerond en volgend jaar het definitief ontwerp.

Toekomstbestendige zorg

Bianka wierp eveneens een blik vooruit. “Voor de toekomst moeten we de vraag beantwoorden wat deze regio nodig heeft aan toekomstbestendige zorg en welke rol wij daarin spelen. Het antwoord hebben we opgeschreven in onze visie 2030. In de tussentijd is ook landelijk een dergelijke visie ontstaan. Dat heet het Integraal Zorgakkoord. Daarin zitten veel overeenkomsten met onze visie. Voor ons betekent het dat wij op koers liggen en moeten blijven. Het overkoepelende thema van zowel het Integraal Zorgakkoord als onze visie is passende zorg. Daar staan we vandaag uitgebreid bij stil. Hoe zorgen we ervoor dat we meer vraag naar zorg met minder mensen aan kunnen? En hoe maken we een verschuiving van ziekte naar gezondheid, naar meer zelfredzaamheid of eigenlijk samenredzaamheid? Hoe lossen we als maatschappij een aantal vraagstukken met elkaar op als zorg daar geen antwoord meer op is?”

Grenzen aan de zorg

Tijdens de maatschappelijke verantwoording werden met name de grenzen aan de zorg belicht. Patiënten geven (behandel)grenzen aan, maar ook zorgverleners hebben te maken met (ethische) grenzen en dilemma’s. Bravis heeft een aanpak waarbij medewerkers met elkaar in gesprek gaan tijdens een moreel beraad. “Dit werkt heel positief”, vertelde Mary Zopfi, lid van de commissie ethiek. “De medewerkers worden gezien en er wordt naar hun verhaal geluisterd. Tijdens het gesprek is er een open communicatie en ruimte voor emoties. De medewerkers voelen zich veilig.”

Samen met de patiënt

Het Bravis ziekenhuis gaat samen met de patiënt op zoek naar de zorg die het beste bij hem of haar past. Dat werd tijdens de maatschappelijke verantwoording duidelijk gemaakt met drie gespeelde praktijkvoorbeelden. In de eerste scene sprak een oncologisch patiënt met haar arts over de behandelmogelijkheden. Met een keuzehulp en ondersteuning van de arts kwam de patiënt tot de keuze voor de behandeling. In de tweede scene stond vooral het dilemma: ‘Wel of niet reanimeren?’ centraal. Een vraag waar eigenlijk iedereen bij stil moet staan. De laatste scene ging over proactieve zorgplanning. Hierbij geeft de patiënt aan wat de wensen en behoeften zijn en wat de patiënt belangrijk vindt dat zorgverleners weten. “Iedereen verdient altijd de beste zorg. Als je niet meer beter wordt, is dat nog belangrijker. Dan gaat het niet meer om hoe lang, maar om hoe goed. Als Bravis willen we zorg verlenen die waarde toevoegt voor de patiënt. Welke zorg dat is, is voor iedere patiënt anders. Daarom vinden we het belangrijk om met de patiënt in gesprek te gaan over zijn wensen en behoefte. Zo maken we de zorg voor iedereen persoonlijk.” Met deze woorden sloot zorggroepmanager Mariët Raatgever de maatschappelijke verantwoording af.