Samenwerking Basisschool De Borghoek, CKB, S&L Zorg en Meilustflat levert geweldige musical op

Zorgorganisatie S&L Zorg vindt het belangrijk dat haar bewoners volop meedoen in de samenleving. Een aantal teamleiders zocht daarom de samenwerking met het CKB om te kijken of de twee organisaties iets voor elkaar konden betekenen. Een veel bredere samenwerking werd geboren en dat resulteerde in een fantastische musical.

Het was in 2019 toen een aantal teamleiders van S&L Zorg het Centrum voor de Kunsten Bergen op Zoom (CKB) benaderden voor een samenwerking. Het leek haar leuk om de deelnemers van de Leerklas kennis te laten maken met cultuur. Het CKB reageerde direct enthousiast. De deelnemers van de Leerklas kregen muziek- en toneellessen en leerden het bespelen van instrumenten. In ruil daarvoor mocht het CKB elke dinsdag de vrije lokalen van zorgwijk Lambertijnenhof gebruiken voor naschoolse cultuuropvang voor kinderen in de wijk. Zo ontstond er in korte tijd niet alleen een samenwerking tussen S&L Zorg en het CKB, maar sloten ook verschillende basisscholen uit de buurt aan.

Subsidie vanuit het FNO

Omdat de samenwerking zo goed verliep, besloten de organisaties versterking te zoeken bij het FNO met als doel een musical in elkaar te kunnen zetten. Het FNO, dat geld, kennis en ervaring beschikbaar stelt voor mooie maatschappelijke doelen, reageerde daar positief op en stelde subsidie beschikbaar voor het project ‘Muziek en cultuur met de buur’.

Een koffer vol …wereld
Dankzij deze subsidie konden het CKB, S&L Zorg en Basisschool De Borghoek aan de slag met het maken van een musical. Door het samen oefenen werden de deelnemers van de Leerklas van S&L Zorg en de leerlingen van de basisschool bij elkaar gebracht. Zo leerden ze van elkaar. Dat de deelnemers en de leerlingen het goed met elkaar konden vinden, spatte er dan ook vanaf tijdens de musical genaamd ‘Een koffer vol …wereld’ die ze opvoerden speciaal voor de ouderen van de Meilustflat. Wegens succes werd de musical later nog drie keer opgevoerd voor belangstellenden.

Met bijna 800 medewerkers en ruim 250 vrijwilligers biedt S&L Zorg meer dan 380 bewoners dagelijks uitstekende zorg. Naast diverse woningen in de wijken in de regio heeft S&L Zorg twee unieke zorgwijken. In Bergen op Zoom wonen mensen in hun ‘eigen’ Lambertijnenhof.