Samenwerking Steenspil en Natuurpodium op de Brabantse Wal

INGEZONDEN BERICHT, bewerkt door de redactie (Foto: Pixabay / Pexels)

BERGEN OP ZOOM / HALSTEREN – Op dinsdag 8 oktober om 10.30 uur bekrachtigen Curio Steenspil en Natuurpodium hun samenwerking voor natuur- en duurzaamheidseducatie in de regio. "De Steenspil is de eerste school uit het voortgezet onderwijs die deze samenwerking met het Natuurpodium bekrachtigt", aldus Robert Deliën van het Natuurpodium.

"We zetten ons gezamenlijk in voor de doelstelling dat iedere leerling in het profiel 'Groen' minimaal één keer deelneemt aan een educatief project binnen het programma Natuur en Duurzaamheid op de Brabantse Wal", meldt Deliën in een persverklaring. De projecten zijn gericht op het bedenken van oplossingen voor een lokaal en actueel probleem, en zorgen voor verbinding tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven.


Dit projectonderwijs is een uitwerking van het 21e eeuw leren. Er wordt gebruik gemaakt van het onderwijsmodel 'onderzoekend en ontwerpend leren'. Deze samenwerking sluit aan op de samenwerking van het Natuurpodium met de basisscholen, waarin leerlingen op de basisschool minimaal 3x deelnemen aan het programma.

Hoe ziet de overeenkomst eruit

De school ontvangt van het Natuurpodium: een plaquette 'Natuur & Duurzaamheidseducatie' voor de schooldirectie, Ook krijgt de school een overzicht van de 'Onderzoekend & Ontwerpend Leren Projecten' voor de leerkrachten. De schooldirectie vult op de plaquette 'Partner van het Natuurpodium' de naam van de school in en overhandigt die aan het Natuurpodium. 

Waar en hoe lang

Het programma duurt ongeveer twintig minuten. De bijeenkomst start op het schoolplein met voor de leerlingen een korte quiz 'Natuur en duurzaamheid'. Daarna is de overhandiging en foto met aansluitend een quiz op het schoolplein met de leerlingen (tien minuten) en vervoplgens de overhandiging en foto (tien minuten).

Wie zijn erbij

De samenwerking wordt bekrachtigd door de schooldirectie van Curio – Steenspil en de directeur van het Natuurpodium, in het bijzijn van één of meer partners van het Natuurpodium.