Samenwerking Zuiderwaterlinie officieel van start

INGEZONDEN MEDEDELING

Op vrijdag 30 september heeft wethouder Arjan van der Weegen, samen met 24 andere gemeenten en organisaties, een intentieovereenkomst getekend over de Zuiderwaterlinie. De ondertekenaars willen deze oudste, langste en meest benutte waterlinie van Nederland samen op de kaart te zetten.

Er zijn onder meer plannen voor een Lange Afstand Wandelpad, markeringen bij bezienswaardigheden en gezamenlijke promotie. Tot het partnerschap behoren partijen als de provincie Noord-Brabant, alle 14 gemeenten langs de linie, de Brabantse Waterschappen, de ANWB, Staatbosbeheer en Brabants Landschap. De ondertekening vond plaats tijdens het eerste, grote Zuiderwaterliniecongres op fort Isabella in Vught.

Menno van Coehhoorn

De Zuiderwaterlinie is een aaneenschakeling van 11 Brabantse vestingsteden en hun ommeland; van Bergen op Zoom tot voorbij Grave. Het was de indertijd wereldberoemde vestingbouwer Menno van Coehoorn die er rond 1700 een samenhangend geheel van maakte. In geval van vijandelijke dreiging van buiten kon men grote stukken land onder water zetten. De Zuiderwaterlinie is niet alleen belangrijk militair erfgoed maar markeert ook nog altijd een culturele grens tussen Noord en Zuid, zand en klei, protestant en rooms-katholiek: voorbij de Zuiderwaterlinie begint een andere wereld.

Foto en bron: Gemeente Bergen op Zoom