Samenwerkingsovereenkomsten Meldkamer Bergen op Zoom ondertekend

INGEZONDEN MEDEDELING

BERGEN OP ZOOM – Dinsdag 30 augustus zijn de overeenkomsten voor de nieuwe gemeenschappelijke meldkamer in Bergen op Zoom ondertekend, door bestuurders van het Politiedienstencentrum en de Veiligheidsregio’s Midden – en West-Brabant en Zeeland. Dit gebeurde in het bijzijn van Astrid Raaphorst,  programma directeur van het Ministerie van Veiligheid & Justitie. Zij beheert daar de aandachtsgebieden Meldkamer, C2000 en 112.

Met de ondertekening hebben politie en de beide veiligheidsregio’s afspraken gemaakt over de ontwikkeling en het gebruik van de nieuwe gemeenschappelijke meldkamer en het Regionaal Coördinatie Centrum van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (RCC MWB).

De gemeenschappelijke meldkamer en het RCC MWB worden ondergebracht in het nieuwe politiepand, wat komt te liggen in de spoorzone van Bergen op Zoom nabij het station. Het pand zal voor de politie in de toekomst eveneens huisvesting bieden aan het districtskantoor De Markiezaten, het basisteam Bergen op Zoom en het Regionaal Service Centrum. De ondertekening is een belangrijke stap in de samenwerking en realisatie van de meldkamer, die naar verwachting eind 2019 gereed zal zijn.

Foto: Gemeente Bergen op Zoom

Meldkamers zijn cruciaal voor de burger in nood en voor de inzet en coördinatie van de hulpverlening tijdens rampen en calamiteiten. De 22 huidige regionale meldkamers worden de komende jaren samengevoegd tot één Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) met maximaal tien meldkamerlocaties. Ambulancezorg, brandweer, politie en Koninklijke Marechaussee werken samen in de meldkamer. Eén van de tien meldkamerlocaties is Bergen op Zoom. Hier gaan de meldkamers Zeeland en Midden- en West-Brabant op termijn samen. Het Ministerie van V&J is samen met de Veiligheidsregio’s verantwoordelijk voor de landelijke samenvoeging naar 10 gemeenschappelijke meldkamers.