Sanering asbestpand afgedwongen door gemeente

Momenteel wordt de woning aan de Coehoornstraat door een gecertificeerd bedrijf gesaneerd, op dwang van de gemeente. Ook de provisorische container, die enkele maanden geleden voor het pand stond, is onder bestuursdwang verwijderd. (Foto: Bea Demmers / Facebook)

BERGEN OP ZOOM – De gemeente heeft de eigenaar van het renovatiepand aan de Coehoornstraat gedwongen tot asbestsanering. Dat heeft gemeentewoordvoerster Bregje Schouteren vanmiddag laten weten. Het abestvervuilde gebouw ondergaat al geruime tijd een verbouwing. Bij een controle op 22 juli is opnieuw gebleken dat de asbestverwijdering "niet geheel volgens de regels" is uitgevoerd, aldus Schouteren. Daarom heeft de gemeente bestuursdwang opgelegd en de eigenaar gedwongen de sanering volgens de strenge wettelijke regels uit te laten voeren.

Bij de controle is gebleken dat de sanering niet is uitgevoerd door een asbestgecertificeerd bedrijf. Vervolgens heeft de gemeente 'handhavend opgetreden'. Schouteren: "Dit betekent dat het werk is stilgelegd. Hieraan is een dwangsom verbonden van €1000 die de eigenaar moet betalen als hij het werk toch zelf voortzet."

Container ook onder bestuursdwang gesaneerd

Ook de asbesthoudende container die geruime tijd voor het pand stond is op 18 mei onder last van bestuursdwang door een gecerticeerd bedrijf verwijderd, legt de gemeentewoordvoerder uit. Daarmee nuanceert zij een eerdere uitlating van de gemeente dat er sprake zou zijn van loze paniek rondom de container. "Er is op last van de gemeente wel degelijk gesaneerd", benadrukt ze. De container zou namelijk niet volgens de strenge saneringsregels zijn afgedekt en beschermd. Onderzoek door de OMWB zou echter hebben uitgewezen dat er rondom de container geen sprake was van asbestbesmetting. "Er zijn geen asbestdeeltjes in de omgeving verspreid", verklaart Schouteren.

Zorgen om spelende kinderen

Omwonenden blijven echter bezorgd, omdat er destijds enkele spelende kinderen bij de asbestcontainer zouden zijn gesignaleerd. Zij vrezen dat deze kinderen, die in de container hebben gerommeld, mogelijk tóch in aanraking zijn gekomen met asbest. Het is echter niet bekend wie de kinderen zijn die bij de container zijn gezien. Bij de gemeente zijn overigens geen meldingen over spelende kinderen bekend, aldus Schouteren. "Mochten mensen hierover vragen hebben, dan kunnen zij bellen naar de gemeente."