Saver sluit containers rond jaarwisseling

INGEZONDEN MEDEDELING

ZUIDWEST-BRABANT – Saver heeft in overleg met de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht besloten om alle boven- en ondergrondse containers op 31 december en 1 januari tijdelijk af te sluiten. Dit om vandalisme door vuurwerk te voorkomen.

Inwoners van deze vier gemeenten worden verzocht om glas, plastic verpakkingsafval, textiel en klein elektronisch afval thuis te bewaren, tot de containers weer geopend zijn. Als er geen afval op of bij de afgesloten containers geplaatst wordt, voorkomt dat overlast door onder meer zwerfvuil.

  • Boven- en ondergrondse containers voor glas, plastic verpakkingsafval en drankenkartons, textiel en klein elektronisch afval worden op 31 december in de loop van de dag afgesloten. Op 1 januari worden deze containers weer geopend en zijn dan weer te gebruiken.
  • Ondergrondse containers voor restafval en oud papier worden op 31 december vanaf 22.30 uur afgesloten. Op 1 januari zijn deze containers vanaf 05.00 uur weer te gebruiken met behulp van de Saverpas.
  • De milieustraat is, zoals gebruikelijk op maandag, op 2 januari 2017 gesloten.

Meer weten? www.saver.nl