Schetsen compacte Bravis nieuwbouw gepresenteerd

Het nieuwe ziekenhuis dat Bravis gaat bouwen wordt compact, duurzaam en krijgt de vorm van een klaver. Met maximaal vijf bouwlagen en een technieklaag gaat het op in het omringende landschapspark.

Dat blijkt uit het schetsontwerp dat maandag 6 maart is gepresenteerd aan omwonenden van De Bulkenaar en overige belangstellenden.

In het schetsontwerp zijn de hoofdvorm en de hoofdindeling van het ziekenhuis bepaald en is gekeken hoe het gebouw in de omgeving past. Sinds september vorig jaar is aan het schetsontwerp gewerkt door een team dat onder andere bestaat uit architectencombinatie Team aan de Schie, landschapsarchitect Bosch Slabbers en installatieadviesbureau Deerns. Ruim honderd Bravis-medewerkers werkten in verschillende sessies nauw samen met het ontwerpteam.

Compact
De afgelopen maanden is bepaald hoeveel ruimte elke afdeling nodig heeft en wat de meest ideale ligging is. Het resultaat is een compact ziekenhuis van 75.000 m2 met maximaal vijf bouwlagen en een laag met de technische installaties. Het gebouw wordt niet hoger dan 24 meter. Bij het bepalen van de exacte locatie is rekening gehouden met het bestemmingsplan. Door de gekozen vormgeving en ligging op het terrein wordt optimaal gebruik gemaakt van het daglicht en hebben patiënten en medewerkers maximaal zicht op de groene omgeving. Dankzij korte loopafstanden kan iedereen snel en makkelijk zijn weg vinden. De bezoekersstromen worden gescheiden van logistieke bewegingen en het transport van bedden. Bezoekers, medewerkers, leveranciers en ambulances hebben bovendien op het ziekenhuisterrein hun eigen verkeersroutes. Bezoekers die slecht ter been zijn kunnen zich laten afzetten in de ‘kiss & ride’-zone. Het parkeergebouw bevindt zich eveneens dicht bij de hoofdingang, evenals een bushalte. Verder komen er rijwielpaden door het landschapspark, waardoor het ziekenhuis ook per fiets goed bereikbaar is.

Duurzaamheid

Het nieuwe ziekenhuis wordt een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG), volledig elektrisch, zonder gas. Daarnaast wordt gewerkt met warmtekoudeopslag en zonnepanelen. Duurzaamheid wordt bovendien doorgetrokken naar de omgeving buiten het ziekenhuisgebouw. De landschapsarchitect heeft in zijn ontwerp onder andere de opvang van water en de aanleg van groene parkeerplaatsen verwerkt. De duurzaamheidsambities van Bravis gaan hiermee verder dan de wettelijke eisen. 

Indeling
Het gebouw kent zowel een hoofdentree op de begane grond (met ‘kiss & ride’-zone) als op de eerste verdieping (direct bereikbaar vanuit het parkeergebouw). Op de eerste verdieping bevindt zich nagenoeg de volledige polikliniek. Op de begane grond zijn onder andere de spoedeisende hulp, de huisartsenpost, het restaurant, de medische beeldvorming en het dialysecentrum gevestigd. Het operatiecomplex, de intensive care, het vrouw-kindcentrum, de dagbehandeling en de eerste verpleegafdelingen liggen op de tweede verdieping. De overige verpleegafdelingen bevinden zich op de derde en de vierde verdieping. Voor de zorgpartners wordt de nodige ruimte gereserveerd op het terrein van het ziekenhuis.

Het vervolg

Nu het schetsontwerp klaar is, worden in de loop van dit jaar het voorlopig ontwerp en rond de zomer van 2024 het definitief ontwerp afgerond. De start van de bouw is gepland in 2026, zodat in 2029 in het nieuwe ziekenhuis zorg verleend kan worden aan de inwoners van West-Brabant en het oostelijk deel van Zeeland.