Schooldirecteur Pascal Delahaije gaat na 43 jaar met pensioen

Pascal Delahaije tijdens de afscheidsreceptie voor en met onder meer collega's. (foto: Mireille Hoetelmans)

Pascal Delahaije is een markante en innemende man, die zich altijd met hart en ziel heeft ingezet voor het bijzonder onderwijs. Hij begon zijn onderwijsloopbaan aan de Sint Georgeschool in Roosendaal, gelegen in het arbeidersmilieu van de Philipswijk. Hij wist zijn dienstplicht wegens gewetensbezwaren om te laten zetten in vervangende dienstplicht, die geheel in het teken kwam te staan van het onderwijs. Pascal ging taalles geven aan de ‘gastarbeiders’, zoals arbeidsmigranten  toen nog genoemd werden.

Door: Mireille Hoetelmans

In 1976 zocht de Bergse Sint Cristoffelschool, de woonwagenschool gelegen aan de Rijsselbergen, een nieuwe directeur. Pascal was de enige sollicitant en zo kreeg deze jongeman met een missie de baan. Hij vertelt: “In de oude onderwijswet kenden we maar liefst 21 bijzondere soorten onderwijs. Zo waren er bijvoorbeeld een school voor kermiskinderen en één voor woonwagenkinderen, deze zaten niet bij elkaar. Het onderwijs werd onder deze groep mensen gezien als bemoeienis van de overheid. Aan opgedrongen lespakketten had men geen behoefte. Samen met de ouders hebben we de school gemaakt, er zelf invulling aan gegeven.” Zo werd een basis gelegd voor een goede toekomst, vertelt Pascal, nog altijd enthousiast. Hij kent ‘zijn’ kinderen van toen nog steeds en is trots op wat ze samen hebben bereikt.

Iedereen is waardevol

Na twintig jaar werd Delahaije directeur van een andere ‘school met een uitdaging’, zoals hij het noemt. Dat was De Opstap aan het Zilverschoonplein. Na een fusie in ’97, met De Zevensprong en Het Kompas, mocht Pascal zich ontfermen over de brede taalschool, die sinds 2008 aan de Galenuslaan zit. Hij vertelt, alsof ie er nog lang niet weg is: “Deze school geeft niet alleen onderwijs aan kinderen met een taalachterstand. Wij trekken het  breder. Hier kennen we 24 nationaliteiten, met ieder een eigen taal. Dat maakt nieuwsgierig naar andere talen en het gebruik ervan. Wij geven dus bijvoorbeeld ook les in Arabisch. Onze gekleurde school werd vooral een kleurrijke school. De focus ligt hier op kinderen het gevoel geven dat ze waardevol zijn in de samenleving. En dat werkt, ‘onze’ kinderen radicaliseren niet,” Hij zegt het vol overtuiging.

Dat ook buiten de schoolmuren Pascals’ aanpak werkt, blijkt uit de woorden van Fatima Zahra uit groep acht.  Ze vertelt: “Bij ons in de wijk wonen mensen met veel verschillende afkomsten. We leven samen en niemand discrimineert. Mijn ouders hebben bewust voor deze school gekozen, zodat ik ook van een ander wat kan leren en mijn eigen keuzes straks goed kan maken.”

Afscheid

Trots en voldaan draagt Pascal donderdag 21 juli de sleutel van de school over aan Guido Schoonbrood. Hij laat weten: “Natuurlijk doen we dat ter overstaan van iedereen die daarbij wil zijn. Tussen twee en drie gaan de leerlingen nog een aantal acts voor me opvoeren en daarna neem ik een hele lange vakantie…”