SDW zoekt pleegouders in Week van de Pleegzorg

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

WEST-BRABANT – Van 31 oktober tot en met 7 november organiseert Pleegzorg Nederland de Week van de Pleegzorg. Doel van deze actieweek is om aandacht vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders. Over het belang van pleegzorg kan Anne meepraten. “Doordat mijn zoontje iedere week van dinsdagmiddag tot woensdagavond naar het pleeggezin gaat, kan ik me even opladen om er andere momenten volledig voor hem te zijn.”

Anne krijgt ondersteuning van SDW bij de opvoeding van haar driejarig zoontje Bart. “Ik heb geen netwerk dat mijn zoontje op kan vangen. Ik ben fulltime mama en had een stukje ontlasting nodig. Mijn persoonlijk begeleider en ik hadden een gesprek. Ik had echt tijd nodig om even wat voor mezelf te doen, mezelf op te laden. Zodat ik er daarna weer kon zijn voor Bart. Mijn begeleider gaf aan dat een buddypleeggezin goed zou aansluiten bij mijn situatie.”

Rust en aandacht

Bij buddypleegzorg woont het kind bij zijn biologische ouder(s), maar gaat het op vaste momenten naar het buddygezin. Dat kan net als bij Bart wekelijks zijn, maar ook bijvoorbeeld een weekend per maand. Op deze manier worden de biologische ouders, vaak met een (verstandelijke) beperking, even ontlast. En het kind krijgt aandacht en rust bij de pleegouders.

Jan en Marlies zijn het buddygezin van Bart. “Wij hebben zelf geen kinderen”, vertellen Jan en Marlies. “We zijn pleegouders geworden, omdat we het goed hebben en dit graag willen delen. We hebben er letterlijk en figuurlijk de ruimte voor in ons huis en in onze harten.”

Respect

Jan en Marlies: “We hebben niet alleen te maken met de pleegkinderen die bij ons komen, maar ook met hun biologische ouders. Dat contact verloopt zeer goed. Dat kan natuurlijk wel eens anders uitpakken. Wij hebben altijd veel respect voor de biologische ouders van onze pleegkinderen.”

Dat kan Anne beamen: “Ik vind het fijn dat ik kan bouwen op de afspraken met het buddygezin. Het betekent een stukje regelmaat voor mij, maar ook voor mijn zoon. Het buddygezin stemt goed met mij af. Ik mag hen ook altijd vragen stellen als ik ergens niet aan uit kom. Of het zeggen als ik het ergens niet mee eens ben.”

“Natuurlijk voel ik me wel eens schuldig om hem weg te brengen”, vertelt Anne. “Maar inmiddels kan ik me er wel bij neerleggen. Ik weet dat het goed zit. Bart vindt het leuk om naar zijn pleegouders te gaan; hij rent ze op dinsdag altijd tegemoet. Hij weet niet beter en ziet ze als een soort van familie. Hij wordt helemaal betrokken bij het gezin. Ik zou het voor andere ouders fijn vinden als er meer pleeggezinnen zijn, zodat zij ook dit stukje ontlasting kunnen ervaren.”

Meer pleeggezinnen gezocht

SDW ziet de vraag naar pleeggezinnen groeien, zowel voor de buddypleegzorg als voor langdurige pleegzorg. De afdeling Pleegzorg van SDW is dan ook op zoek naar nieuwe pleegouders. Zodat er voor ieder kind een pleeggezin is waar hij of zij zichzelf kan zijn. SDW ondersteunt pleegouders in het pleegouderschap en in het contact met de biologische ouder(s).

Voor mensen die rondlopen met de gedachte om een kind in het gezin op te nemen, organiseert SDW op 20 november een informatiebijeenkomst over pleegzorg. Deze vindt plaats om 20.00 uur in SDW kantoor Douanier aan het Kadeplein 3a in Roosendaal. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een e-mail te sturen naar pleegzorg@sdwzorg.nl. Kijk ook op www.sdw.nl/pleegzorg voor meer informatie.

De namen in dit artikel zijn vanwege de privacy gefingeerd.

Jordan Rowland