Sein definitief op groen voor hondensportcentrum Dogs in Touch

Een hond tijdens een zogeheten 'agility' behendigheidswedstrijd. (Tekst: Han Verbeem)

BERGEN OP ZOOM –  Het hondensportcentrum Dogs in Touch in het Halsters Laag kan doorgaan. Weliswaar is het centrum strijdig met het bestemmingsplan maar de raad gaat in meerderheid akkoord met een zogeheten 'verklaring van geen bedenkingen'. Met deze verklaring staat de weg vrij voor de ondernemers -zonnebloemkwekers Van Vlimmeren- om de vereiste omgevingsvergunning aan te vragen. In de raadscommisse van donderdagavond hebben alle partijen zich uitgesproken en alleen GBWP, BSD en GroenLinks zijn tegen. De standpunten zijn bekend en donderdag 4 juli zal het voorstel daarom als hamerstuk door de gemeenteraad vastgesteld worden.

Sinds 2015 is Dogs in Touch de inzet van een planologische strijd tussen de initiatiefnemers, de gemeente en bezwaarmakende omwonenden. De tegenstelling leidde zelfs tot een verkilling tussen de buurtverhoudingen; een mediationtraject heeft daarbij niet tot een oplossing geleid. "We hopen dat in de toekomst de harmonie tussen ondernemers en omwonenden toch nog tot stand kan komen. Ga met elkaar praten, nodig elkaar uit, blijf met elkaar het gesprek aangaan. Als je allemaal beter in je vel zit, dan is er ook een betere leefomgeving", zo geeft Sander Siebelink (Lijst Linssen) nog als advies mee.

Defintief afprocederen

"Er is over dit onderwerp al heel veel gezegd", aldus Ton van Dorst (Steunpunt BoZ). "Voor ons is nu het moment gekomen om de zaak af te ronden. Wij geven definitief goedkeuring." Andere raadsleden spreken in soortgelijke bewoordingen. "De weg is nu vrij voor de definitieve afgifte van de verklaring van geen bedenkingen", zegt Joey van Aken (PvdA). Hij heeft begrip voor de bezwaren van de tegenpartij en sluit zich aan bij de "zalvende bewoordingen" van Lijst Linssen, met de oproep om in gesprek te blijven. Ook D66 gaat akkoord, na alle milieumaatregelen die genomen zijn.

Bezwaren: milieucategorie en aantasting natuur

Een ander geluid van de BSD: "De activiteiten vallen volgens onze fractie onder milieu-categorie 3 en niet, zoals in het voorstel staat: categorie 2." Volgens Louis van der Kallen is er ondanks de goede bedoelingen van de ondernemers geen twijfel: "Wij wegen af of het kan, of dat het niet kan. En het kan volgens de BSD niet." Zijn partij stemt tégen. Ook GroenLinks ondersteunt dit bezwaar. "Het staat klip en klaar in het rapport van de omgevingsdienst: categorie 2 kan niet gegarandeerd worden." Vreemd genoeg sluit de omgevingsdienst zich ondanks deze twijfels aan bij het standpunt van het college. "En dat is een politieke uitspraak. Dat pást niet bij de omgevingsdienst", aldus Peter van den Ouden. "De groenblauwe mantel is voor ons zó van belang, dat we tegen stemmen. En we zijn bevreesd voor precedentwerking." Om dezelfde reden stemt ook GBWP tegen het voorstel. "We zijn niet tegen een hondensportcentrum. Alleen: niet dáár", zegt Aydin Akkaya. "We vrezen toename van verkeer en aantasting van de natuur."  De GBWP-voorman roept op tot een "brede discussie over de invulling van het buitengebied."