SIEB sluit zich aan bij Geschiedkundige Kring

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM – Op 1 januari start een nieuwe werkgroep van de Geschiedkundige Kring: de Werkgroep Industrieel Erfgoed. De afkorting wordt WIE. Deze werkgroep neemt de activiteiten van Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom (SIEB) over. Vier bestuursleden van SIEB starten de werkgroep.

SIEB heeft begin 2017 geconstateerd dat het toe is aan een herijking van haar positie. De afgelopen 10 jaar heeft SIEB een actieve bijdrage geleverd aan de Bergse cultuurhistorische gemeenschap door de kennis over het industriële verleden in beeld te brengen door middel van de boeken Bergen op Stoom en Bergen op Weg en tal van activiteiten. Een aantal bestuursleden van SIEB stopt of is al gestopt. Aansluiting bij een gelijkgestemde vereniging of stichting is voor SIEB de meest wenselijke strategie. Onderzoek van SIEB heeft uitgewezen dat de Geschiedkundige Kring de meest passende vereniging is om bij aan te sluiten.

Gezamenlijke overeenkomst

De besturen van de Geschiedkundige Kring en SIEB hebben de overgang van SIEB naar WIE op 14 november jl. bekrachtigd met het tekenen van een overeenkomst. Hierin is onder andere onderstaande opdracht aan de WIE opgenomen. De WIE krijgt een bestemmingsreserve die in 2018 wordt gevuld door SIEB. SIEB heeft als doel zich eind 2018 op te heffen.

Opdracht Werkgroep Industrieel Erfgoed van de Geschiedkundige Kring

De Werkgroep Industrieel Erfgoed heeft als doel het verspreiden van de kennis over, het bevorderen van het behoud van het industrieel erfgoed van de gemeente Bergen op Zoom en de belangstelling voor industrieel erfgoed levend te houden.

De werkgroep tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. Het inventariseren en documenteren van industrieel erfgoed en het bestuderen van bronnen over dit erfgoed.
  2. Het uitgeven van boeken, brochures en andere publicaties over industrieel erfgoed en de samenhang met andere aspecten van de lokale samenleving.
  3. Het organiseren van of medewerking verlenen aan lezingen, symposia, evenementen, bedrijfsbezoeken en excursies.
  4. Het monitoren van herstel, renovatie en verantwoorde herbestemming van industrieel erfgoed.

De werkgroep tracht hiermee te bereiken dat de Bergse bevolking, bedrijven en gemeente waarde hechten aan het behoud van het industrieel erfgoed van Bergen op Zoom en de naaste omgeving.

Wie wil de WIE versterken?

Vanuit SIEB starten Ard-Jan Bruijs, Toon Franken, Willem Heijbroek en Frans van Loon in de WIE. We zoeken twee tot drie nieuwe leden van de Werkgroep. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de secretaris: secretaris@geschiedkundigekringboz.nl. Zij worden uitgenodigd voor een startbijeenkomst van de WIE in februari 2018.