Sloop- en nieuwbouwcarrousel Gageldonk-West draait op volle toeren

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM – Per 1 januari 2018 wordt het sociaal plan voor de eerste fase van de herstructurering van het gebied Vijverberg-Zuid van kracht. Het gaat in totaal om 133 woningen, waarvan 60 exemplaren in de eerste fase en 73 in de tweede fase. Stadlander heeft de bewoners van de betreffende woningen in 2012 al geïnformeerd over de geplande herstructurering van het gebied in het kader van de stedelijke vernieuwing van Gageldonk-West. Maandag 4 december zijn alle bewoners in het gebied op de hoogte gebracht van de planning en de fasering van het sociaal plan.

Om de leefbaarheid, uitverhuizing en bouwstromen zo goed mogelijk te beheersen kiest Stadlander om de sloop in gebied Vijverberg-Zuid gefaseerd uit te voeren. Dit houdt in dat de adressen in twee fases verdeeld zijn. Het sociaal plan voor fase 1 zal ingaan per 1 januari 2018. De ingangsdatum van het sociaal plan voor fase 2 staat gepland voor 1 juli 2019. Stadlander zal zich voor de betrokken bewoners optimaal inzetten om de overgang naar een nieuwe woning zo goed en soepel mogelijk te laten verlopen. Zo worden de individuele woonwensen in kaart gebracht en wordt een voorrangsregel van toepassing. Daarnaast ontvangen de herstructureerders een verhuiskostenvergoeding. Beide sociaal plannen kennen een looptijd van anderhalf jaar.

Eengezinswoningen
Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de eensgezinswoningen aan de Vijverberg Zuid 22 t/m 44 in de verhuur blijven. De woningen zijn zeven jaar geleden nog gerenoveerd. In het Masterplan uit 2012 werden echter alle opties opengehouden, waaronder sloop en nieuwbouw. De woningen voldoen nog prima aan de hedendaagse woonbehoefte. Daarom is besloten om de woningen voor de wijk te behouden.

Herontwikkeling
Tegelijkertijd met het opstarten van het sociaal plan start Stadlander – in nauwe samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom – met de uitwerking van een stedenbouwkundig plan. Uitgangspunt daarbij is om het proces van sloop en nieuwbouw zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. De nieuwbouwcarrousel draait ook elders in de wijk op volle toeren. Aan de Ericalaan wordt nog dit jaar gestart met de bouw van in totaal 55 woningen, in een mix van sociale huur, huurwoningen in de vrije sector en koopwoningen. In het voorjaar volgt ook de nieuwbouw van 41 MorgenWonen-huurwoningen in de Acacialaan, waarvan 25 woningen volgens de levensloopbestendige Stadlander-variant en 16 woningen in traditionele opzet van Volker Wessels met voorzieningen verdeeld over twee bouwlagen.

Stockfoto (uitsnede): Pixabay/Hans Linde