Sloop huurwoningen in Acacialaan start in september

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM – Na de bouwvakvakantie gaan in september de sloopmachines aan de slag met de sloop van de 48 sociale huurwoningen aan de Acacialaan in Bergen op Zoom. De werkzaamheden maken deel uit van de stedelijke vernieuwing in Gageldonk-West. Stadlander verwacht de sloop binnen twee maanden af te ronden.

Voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden worden de 44 eengezins- en vier duplexwoningen tussen de Beukstraat en de Ericalaan geïnspecteerd op de mogelijke aanwezigheid van asbest. De asbestinventarisatie, het asbest vrijmaken en het leeghalen van de tuinen gaan tijdens de bouwvakvakantie gewoon door. Deze werkzaamheden moeten zijn afgerond voordat de ‘zichtbare’ sloopwerkzaamheden worden gestart.

Hergebruik staat voorop bij de sloop. Zo worden de stenen op de slooplocatie vermalen tot puingruis. Dit zal later worden vermengd met het door de gemeente aangeleverde steen- en betonmaalsel afkomstig van de straat. Dit gezamenlijk restmateriaal dient straks als een stevige onderlaag voor de nieuw aan te leggen straat en parkeerplaatsen. Daarnaast hebben een tiental wijkbewoners voor hen nuttig sloopmateriaal gratis afgehaald. Denk daarbij bijvoorbeeld aan nog bruikbare keukenkastjes. 

Sloop- en nieuwbouwcarrousel in Gageldonk-West draait op volle toeren

In mei 2017 zijn de 28 levensloopbestendige Nul-op-de-Meter woningen aan de zuidzijde van de aangrenzende Plantaanstraat opgeleverd. Vanaf oktober start Stadlander met de sleuteluitgifte van de 39 sociale huurwoningen aan de Lorkstraat rondom het Piuspark en een deel van de Plantaanstraat. Ook dit zijn Nul-op-de-Meter, levensloopbestendige woningen.

Na afronding van de werkzaamheden door de gemeente in de Acacialaan, waarbij de riolering en de leidingen van de nutsvoorzieningen worden vervangen, start Stadlander in het tweede kwartaal van 2018 met de bouw van 41 nieuwbouwwoningen voor het sociale huursegment. Het wordt een mix van het MorgenWonen-bouwconcept van de VolkerWessels. Er komen 16 standaard woningen met twee lagen met kap en 25 levensloopbestendige woningen met één laag met kap, zoals die voor Stadlander zijn doorontwikkeld en gerealiseerd aan de zuidzijde van de Plantaanstraat in Bergen op Zoom en de Vier-Meistraat in Sint Maartensdijk. Wat stijl en uitstraling betreft ontstaat er straks een compleet nieuw straatbeeld dat prima past bij de Acacialaan.

Stockfoto: Pixabay/Sabine van Erp