Sloop van 23 woningen aan de Bernhardstraat en het Sint Maartensplein in Halsteren

Op verschillende manieren maakt Stadlander de komende jaren haar woningen duurzamer en energiezuiniger. In de wijk ten oosten van het centrum van Halsteren staat veel te gebeuren. Het gaat om delen van de Bernhardstraat, Julianastraat, Sint Maartensplein en Schoolstraat. Daar gaan we met wijkvernieuwing aan de slag. In totaal worden 54 woningen gesloopt, die plaatsmaken voor duurzame, toekomstbestendige nieuwbouw.

Gisteren hoorden huurders dat hun woning op termijn wordt gesloopt. Gebiedscoördinator Sandy Leendertse bracht het nieuws. “Een pittige boodschap, het gaat natuurlijk wel om hun thuis. Er is ook nog even tijd. Het slopen gaat in drie fasen. In het tweede kwartaal van 2024 start de sloop van 23 woningen aan de Bernhardstraat en het Sint Maartensplein. In de jaren erna worden nog eens 18 woningen in delen van de Julianastraat en 13 woningen in de Schoolstraat aangepakt.”

Sociaal plan

Voor de huurders, van wie de woning wordt gesloopt, is een sociaal plan vastgesteld. Zij ontvangen het sociaal plan van tevoren. In een persoonlijk gesprek wordt vervolgens het plan doorgenomen. Dat sociaal plan houdt in, dat Stadlander bewoners begeleidt naar een andere woning. Ook ontvangen zij een tegemoetkoming in de kosten van een verhuizing. Een sociaal plan heeft een doorlooptijd van 1,5 jaar. Het sociaal plan voor bewoners uit delen van de Bernhardstraat en het Sint Maartensplein, fase 1, gaat in op 15 september en loopt tot 15 maart 2024.

De sociale plannen voor de Julianastraat starten naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 en voor de Schoolstraat in het vierde kwartaal van 2025.

Sandy legt uit dat een persoonlijke aanpak erg belangrijk is. “Woonwensen zijn heel persoonlijk. Daarom gaan onze medewerkers bij deze bewoners langs voor een  gesprek. Zolang het sociaal plan loopt, begeleiden zij de bewoners, totdat zij een nieuwe woning hebben gevonden.”

Buurt Informatie Punt

Om vragen die bij bewoners leven op een laagdrempelige manier te kunnen beantwoorden, heeft Stadlander een Buurt Informatie Punt ingericht. Dit bevindt zich in een leegstaande woning aan het Sint Maartensplein 28. Elke donderdag tussen 15.00 en 17.00 uur kunnen buurtbewoners binnenlopen met vragen en ideeën.

Meedenken en meedoen

Wat vastligt is dat het aantal woningen minimaal gelijk blijft aan het huidige aantal. Eventueel behoort uitbreiding van het aantal woningen ook tot de mogelijkheden. Ook leefbaarheid is een belangrijk thema. Sandy legt uit: “De leefbaarheid in de wijk is nu goed en dat willen we zo houden. Wat opvalt zijn de nette straten, het groen en de ligging vlakbij voorzieningen. Ook tijdens de vernieuwing zal er veel aandacht zijn voor de leefbaarheid. Zo zullen we leegstand zo veel mogelijk voorkomen door woningen tijdelijk te verhuren.”

Hoe de nieuwbouwplannen er precies uit gaan zien, is nu nog niet bekend. Een participatietraject gaat daar antwoord op geven. Sandy: “Daarover gaan we graag in gesprek met iedereen die belang heeft bij de wijk: bewoners, omwonenden, eventuele toekomstige bewoners, leden van de Huurdersbelangenvereniging en de Dorpsraad, de gemeente en andere geïnteresseerden. Samen kijken we naar wat voor soort woningen in de wijk moeten komen en voor welke doelgroepen. En we maken samen plannen over groen en parkeren in de wijk.” Na de zomer wordt dit opgestart. 

Foto: Bovenaanzicht Halsteren Centrum-Oost van Stadlander