Snoeiharde kritiek: ‘Kent het Facilitair Bedrijf geen gevoel voor schaamte?’

(Tekst: KijkopBergenopZoom.nl / foto: Pixabay)

BERGEN OP ZOOM – De raadsfracties van VVD en Lijst Linssen hebben geen goed woord over voor de verhuissubsidie van 89.000, die het college aan het Facilitair Bedrijf (FB) wil verstrekken. Zonder deze tegemoetkoming zou de verhuizing van de productie- en opslagafdeling naar het Eventum in gevaar komen. "Het FB zit vast aan het subsidie-infuus", aldus Ton Linssen en voor VVD-raadslid Joost Pals gaat de subsidie in een 'bodemloze put'. Saillant détail: voormalig VVD-fractievoorzitter en huidig onafhankelijk raadslid Gertjan Huismans is directeur van het FB. Huismans ontbreekt bij het debat dat de Bergse raadsfracties donderdagavond voeren over de toekomst van het FB: de facilitaire leverancier voor het Bergse verenigingsleven dat volledig op gemeentelijke subsidies draait. "Deze subsidies worden de komende jaren afgebouwd", zo belooft wethouder Evert Weys de Bergse raadsleden.

VVD-raadslid Joost Pals vindt het onvoorstelbaar dat het FB "subsidie op subsidie ontvangt, terwijl de gemeente een totaalschuld van 230 miljoen euro te dragen heeft". Er is in het culturele veld enorm bezuinigd, tal van cultuurorganisaties moeten inleveren. "Maar bij enkele heilige huisjes kon het gewoon door blijven gaan. Het FB is er daar één van", aldus Pals. De nieuwbouw van het Eventum kost de samenleving 6 miljoen. "Het enige wat het FB hoeft te doen was de eigen inrichting te betalen." Dat is het FB niet gelukt en de aanvraag is bij de liberalen in het verkeerde keelgat geschoten: "Heeft het FB geen gevoel voor schaamte", merkt Pals in buitengewoon scherpe bewoordingen op. 

Automatisme van 'handje ophouden'

Het automatisme van 'het handje ophouden' stuit hem tegen de borst. "Het blijft maar doorgaan!" Het is een financiele bodemloze put, stelt hij. "Hoe lang moeten we hiermee doorgaan?" Als het aan de liberalen ligt, was de stekker er al lang en breed uitgetrokken. Wat Pals betreft kan de financiering in elk geval een stuk soberder: geen 89.000 maar 49.000 euro. De VVD zoekt ook naar slimme verbindingen en efficiënter ruimtegebruik van het Eventum. Zo zou het FB volgens Pals alleen 'de strikt noodzakelijke ruimtes' toegewezen dienen te krijgen; de rest zou ingezet kunnen worden voor bijvoorbeeld de bouwclubs.

Telefoonrekening 7.000 euro

"Waarom belastinggeld stoppen in een vereniging die het zelf niet kan", zo vraagt Ton Linssen (Lijst Linssen) zich in september 2015 al af – destijds nog als wethouder in een vorig college. Het was ook de maand van zijn gedwongen vertrek uit het college. Naar zijn zeggen zou Linssen dat jaar binnen het college een minderheidsstandpunt hebben ingenomen over de bouwplannen van het Eventum, dat de gemeente uiteindelijk zo'n 6 miljoen euro zou kosten. "Deze wedstrijd kon ik niet winnen", moet Linssen nu toegeven. "Kritisch spreken over het FB was in het toenmalige college, met de toenmalige VVD, taboe." Ook zegt Linssen binnen het college de opdracht te hebben gehad om enkele omstreden kostenposten weg te poetsen, zoals een telefoonrekening van 7.000 euro.

Onvrede over tarieven

Daarnaast zou er volgens het raadslid bij het verenigingsleven onvrede bestaan over de dienstverlening en de gehanteerde culturele uurtarieven. "Weet u hoeveel verenigingen klagen over de tarieven van het FB, omdat ze vaak duurder uit zijn dan bij commerciele leveranciers?" Linssen wil naar een systeem zoals in België, waar verenigingen met cheques of tegoedbewijzen terecht kunnen bij leveranciers die het beste resultaat leveren. Over het Eventum stelt Linssen: "We hebben een monster met een waterhoofd gecreëerd, gebouwd op drijfzand." Linssen wil daarom dat het gehele dossier door een onafhankelijke onderzoeker wordt doorgelicht.

Motie GBWP

Ook andere raadsfracties uiten kritiek op de financieringsaanvraag, zij het in duidelijk mildere bewoordingen. Zo vraagt Betsy de Kock van GBWP zich af, hoe het FB aan zo'n fors tekort komt terwijl de bouw al zo lang vooraf bekend was. "Hoeveel procent van de verenigingen is eigenlijk aangesloten bij het FB? En hoe tevreden zijn deze eigenlijk over de dienstverlening?" Wat De Kock betreft, moet het verenigingsleven méér betrokken worden en ze zal daarom namens haar partij daarom een motie indienen tijdens de raadsvergadering.

Is dit het?

Ook bij de PvdA heeft het subsidievoorstel 'toch wel wat verontwaardiging opgeroepen', zegt Adam Ahajaj. "Blijkbaar heeft het FB de laatste jaren niet voor deze verhuizing middelen gereserveerd, terwijl dat toch vanzelfsprekend zou moeten zijn", aldus Ahajaj. "Bij ons rijst wél de vraag: is dit het? Zijn er misschien nog meerdere kosten te verwachten?" Verder merkt het PvdA-raadslid op, dat er in Bergen op Zoom wel meer verenigingen zijn die ook een dergelijke subsidie zouden willen ontvangen. "Hoe gaat de wethouder hiermee om?" Het raadslid zou snel duidelijkheid willen over de toekomstkansen van het FB, nu de jaarlijkse subsidies worden afgebouwd.

Project met kopzorgen

Commissielid Jovita Dorigo: "D66 vraagt zich af hoe het verder moet gaan met het Eventum. Het is nu een project geworden met kopzorgen voor de gemeente. Na startproblemen met een falende aannemer hebben we nu te maken met de problemen van de huurders. Het Eventum moet nog geopend worden en we lopen nu al met een gezamenlijke last op onze rug." Grote zorgen maakt D66 zich ook over de toekomst, als de structurele subsidie wordt teruggetrokken. "En dan hebben we het nog steeds niet over de btw afdracht."

Concurrentie met bedrijfsleven

Het CDA vraagt zich af wat er gebeurt als de subsidie niet zou worden verstrekt, aldus Stefaan Verheugt. De CDA'er zou er moeite mee hebben als het FB straks commerciële activiteiten zou gaan ontplooien om de broek op te houden; Verheugt vreest voor een oneigenlijke concurrentie met facilitaire dienstverleners uit het reguliere bedrijfsleven. Commissielid Lyda Franken (Steunpunt) constateert, dat de verhuizing van het FB naar het Eventum niet zonder obstakels en hindernissen verloopt. "We kunnen niet elke financiële hulpvraag ondersteunen. Maar als we met deze hulp de toekomst van het FB kunnen garanderen, dan willen we die in dit geval wel verlenen."

Transparantie

Reinout Krijnen (Samen 0164) stelt vast dat het om een bijzondere situatie gaat. "Is de bedrijfsvoering voor het college wel transparant genoeg", merkt hij op. Verder wil hij, dat de gemeente het Eventum-pand gebruiksklaar oplevert. "Wij  vinden culturele activiteiten binnen onze samenleving van belang. Maar wat is het ons waard?", zo vraagt hij zich af. Krijnen steunt het voorstel van het CDA, om de financiering te verlenen in de vorm van een lening. Alleen GroenLinks uit zich overwegend positief over de subsidieaanvraag. "We zien het nut van het FB in", zegt Corry Damen. De extra bijdrage biedt een goede basis, met kans op innoveren. Punt van zorg: de laatste brief dat de jaarlijkse subsidie wordt stopgezet of afgebouwd. "We willen niet geconfronteerd worden met een gat in de begroting." Al met al kan Damen akkoord gaan.

Reactie van het college:

"Als we kijken naar het dossier zoals het voor ons ligt, komen er twee zaken bij elkaar: de facilitaire ondersteuning van het culturele veld én de ontwikkeling van het Eventum als culturele broedplaats", zo reageert wethouder Evert Weys. In 2002 was het FB opgericht om het verenigingsleven te ondersteunen en te ontzorgen. "Het maatschappelijk belang van het FB is groot, in een gemeente met zo'n groot verenigingsleven dat bijdraagt aan onze samenleving, aan het vestigingklimaat en aan de vrijetijdseconomie."

Dicht op de gemeente

De zaken komen bij elkaar, omdat het FB volgs Weys het dichtst op de gemeente staat: "De verhuizing kan niet doorgaan als er geen subsidie wordt verleend en dan komen verenigingen in de kou te staan. We moeten voorkomen dat verenigingen op straat komen te staan." Weyts wil wél een discussie over de toekomst. "Terug naar de basis", zo stelt hij.

De wethouder zou 'een aantal stevige gesprekken' hebben gevoerd met de directie van het FB. "Nut en noodzaak van de facilitaire voorziening staan nog steeds overeind, evenals de behoefte van het Eventum" Tegelijk is er een noodzaak voor een 'herijking' over het FB. "Er is veel te verbeteren in de samenwerking met de verenigingen maar ook in het nakomen van financiele afspraken." We zijn bijna 20 jaar verder. "Is het nog wel de organisatie die past bij het verenigingsleven?" Er is een akkoord 'zwart op wit' met het FB om de subsidie af te bouwen. "Anders was ik niet met dit voorstel nu naar de raad gekomen." Tijdens de raadsvergadering van 11 april wordt een definitief besluit genomen over  de subsidie-aanvraag.