Soldaten uit de 18e eeuw brengen de Jeugdcanon van Bergen op Zoom naar lagere school

Onlangs vond de boekpresentatie plaats van de Canon van Bergen op Zoom en van de Jeugdcanon van Bergen op Zoom.

De Jeugdcanon van Bergen op Zoom is een spannend leesboek voor kinderen van 7 tot 12 jaar, waarin Tom en Sarah een tijdreis maken langs bekende locaties in Bergen op Zoom.

Aandacht voor de lokale geschiedenis

De Geschiedkundige Kring wil de interesse en aandacht voor (lokale) geschiedenis ook bij de jeugd bevorderen en heeft hiervoor onlangs een Werkgroep Jeugd opgericht.

Om deze reden zal de Geschiedkundige Kring aan alle basisscholen in de gemeente Bergen op Zoom 30 exemplaren van de Jeugdcanon van Bergen op Zoom als geschenk aanbieden in een speciaal hiervoor ontwikkelde ‘Oude Kist…’. Dit is een geschiedeniskist vol met foto’s, kaarten en historische objecten, dus vol met lokale geschiedenisverhalen…

Omdat de ‘Oude Kist…’ op de scholen zal blijven staan, kunnen leerkrachten deze ‘Oude Kist…’ en Jeugdcanons gaan gebruiken als aanvulling voor de geschiedenislessen. Ook kunnen bijvoorbeeld de Geschiedkundige Kring of andere (historische) organisaties deze ‘Oude Kist…’ gebruiken tijdens eventuele gastlessen.

“Wij hopen dat de leerkrachten samen met de kinderen veel inspiratie op gaan doen en plezier gaan beleven met deze ‘Oude Kist…’ en de Jeugdcanon van Bergen op Zoom! Wij hebben 2 soldaten uit de 18e eeuw bereid gevonden de ‘Oude Kisten…’ voor ons naar de scholen te brengen. Zij zullen de ‘Oude Kist…’ op een bijzondere wijze aan de kinderen van groep 7 aanbieden.”, zo laat de Geschiedkundige Kring weten.

Deze week werd de ‘Oude Kist…’ aangeboden worden aan groep 7 van basisschool De Krabbenkooi. Alle leden van de Geschiedkundige Kring ontvangen de Canon van Bergen op Zoom als ledengeschenk.

De Jeugdcanon van Bergen op Zoom en de Canon van Bergen op Zoom zijn ook te koop zijn via www.geschiedkundigekringboz.nl of via de lokale boekhandel.