SP gaat ervan uit dat gemeente voortaan weer vaste WMO-uren toekent

BERGEN OP ZOOM – Onlangs deed de Centrale Raad van Beroep een uitspraak over de toekenning van uren in WMO-ondersteuning, waar volgens de SP ook Bergen op Zoom zich voortaan aan dient te houden. Het komt er op neer dat voor huishoudelijke hulp weer vaste uren dienen te komen.

Enige jaren terug is het zogeheten ‘resultaatgericht indiceren’ geïntroduceerd. Er werd niet langer een vastgesteld aantal uren gehanteerd voor WMO-ondersteuning als huishoudelijke hulp. Er werd op basis van gemiddelden bekeken hoeveel tijd naar verwachting de betreffende werkzaamheden zouden kosten en die uren werden vervolgens toegekend. In de praktijk viel het nogal eens tegen en bleek het beoogde resultaat; een schone woning, lang niet altijd haalbaar. Er volgden veel klachten en protesten tegen deze methode.

Wat in Steenbergen moet…

In een brief aan het college wijst de Bergse SP op een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 8 oktober, betreffende resultaatgericht indiceren in de WMO. Het betrof een zaak tussen de gemeente Steenbergen en een inwoner die vond dat de zorg en ondersteuning die werd geboden te beperkt was. Die gemeente is teruggefloten en moet weer vaste uren toekennen, net als vroeger.

“De toekenning van de hoeveelheid hulp dient gestoeld te zijn op objectieve criteria”, schrijven raadslid Carlo van den Aarsen en duoraadslid Theo de Jong. Het is altijd het SP standpunt geweest dat er vaste uren toegekend moeten worden, aldus de afdeling. Van het Bergse college wil de partij weten wanneer die werkwijze hier nu ook zo snel mogelijk weer wordt ingevoerd.

Lees via deze link de volledige tekst van de uitspraak.

rawpixel