SP meldt zorgen over voortbestaan Oranjewijk en Bergse Jordaan

BERGEN OP ZOOM – De SP meldt het Bergse college dat er onrust en zorgen heersen onder de bewoners van de Oranjewijk en de Bergse Jordaan. Blijkbaar kunnen de woningen hier niet meer worden gerenoveerd en worden ze dus vroeg of laat gesloopt. De buurt vreest dat daarmee de samenhang tussen bewoners ook verdwijnt.

Raadslid Theo de Jong en burgerlid Rob de Vos vragen om tekst en uitleg bij B en W. Het zou gaan om de Kon. Wilhelminastraat, Anna Paulownastraat, Willem van Oranjestraat, Prins Mauritsstraat en een deel van de Kon. Frederikstraat. Allereerst wil de SP weten of de vermoedens over sloop kloppen en wanneer dit dat moet gaan gebeuren.

Betaalbaar houden

Als het werkelijk zo is, wil de partij tevens uitleg over wat ervoor in de plaats komt en of het een vergelijkbaar aantal en type woningen betreft, binnen het sociale huursegment. Het is een “uniek stukje Bergen op Zoom”, stelt de SP, dat niet zomaar verloren mag gaan. De Jong en De Vos vinden dat de bewoners recht hebben op duidelijkheid en zekerheid. Mede daarom roepen ze B en W op dit zo snel mogelijk te bespreken met Stadlander én de buurt, onder meer om te zorgen dat de bewoners inspraak krijgen en houden. Ook moeten huurstijgingen voorkomen worden na bij nieuwbouw of grootschalige renovatie.

Stadlander heeft op facebook gereageerd op de brief van de SP en de onrust die erdoor ontstond:

Zoals de bewoners al aangeven: de Oranjebuurt vormt een historisch stuk stad met bewoners die er graag wonen. Daar is stadlander trots op. Om die reden maken we de keuzes rond deze woningen heel zorgvuldig: dit heeft tijd nodig. Wij hebben een enorme opgave om al onze woningen klaar te maken voor de toekomst (CO2-neutraal in 2050). Als wij meer informatie hebben dan zijn onze huurders de eersten met wie we dit delen!