SP wil duidelijkheid over gevolgen EU-belastingmaatregel voor huurders

Woningcorporatie Stadlander moet extra belasting gaan betalen door de EU-maatregel. Het Bergse SP-raadslid Carlo van den Aarsen vreest dat dit ten koste zal gaan van de huurders. (Foto: Stadlander / gemeente Bergen op Zoom)

BERGEN OP ZOOM – De SP-raadsfractie is bezorgd over de gevolgen van de extra belastingen die woningcorproratie Stadlander krijgt opgelegd, als gevolg van de Europese ATAD-richtlijn. Raadslid Carlo van den Aarsen vindt het 'bizar' dat de corporatie getroffen wordt door een regeling, die bedoeld is om belastingontduiking door multinationals tegen te gaan. En uiteindelijk komt dit ten laste van de huurders. "De SP-fractie maakt zich zorgen of onze corporaties op deze manier kunnen voldoen aan hun maatschappelijke opdracht", zo schrijft de SP vandaag in een brief aan het college van B&W. Die opdracht is: "Het bouwen van voldoende betaalbare huurwoningen, het zorgen voor betaalbare huren en het opknappen van woningen in gemeente Bergen op Zoom."

SP-raadslid Van den Aarsen wil weten hoeveel huishoudens er in Bergen op Zoom geraakt gaan worden door de maatregel. Zo dreigen geplande investeringen op de helling te komen. "Hoeveel huurwoningen kunnen er niet worden gebouwd, hoeveel huizen kunnen niet worden gerenoveerd tot energiezuinige woningen", zo vraagt Van den Aarsen. "En hoeveel huurders krijgen geen huurverlaging, of minder huurverhoging, als gevolg hiervan?"

Investeringen

Ook wil de SP waten wat zijn de lokale gevolgen zijn van van de stijgende verhuurderheffing en de vennootschapsbelasting, die de corporaties moeten betalen: "Wat betekent het voor de investeringen van de corporaties in Bergen op Zoom?" In dit kader wil het raadslid ook duidelijkheid over de omvang van de woningnood in Bergen op Zoom. "Hoeveel sociale en ‘middeldure’ huurwoningen moeten er in de komende vijf jaar worden gebouwd om aan de vraag te kunnen voldoen?" Het gaat om woningen met een huur tussen de 710 en 1000 euro per maand.

Prestatieafspraken

Sinds januari 2016 wordt het woningbouwprogramma uitgevoerd op basis van prestatieafspraken met gemeenten en huurdersbelangenverenigingen, mede gebaseerd op het Beleidsplan Wonen dat de Bergse gemeenteraad heeft vastgesteld. Die afspraken zouden nu wel eens in gevaar kunnen komen, zo voorziet Van den Aarsen, en hij vraagt het college: "Kunt u aangeven in hoeverre het uitvoeren van de lokale prestatieafspraken in Bergen op Zoom door deze extra belastingen worden vertraagd, niet worden gehaald of zelfs onmogelijk worden gemaakt?"

Stelling nemen

Tenslotte wil de SP dat het Bergse college duidelijk stelling neemt tégen het landelijke beleid. Zo zouden de burgemeester en wethouders via de VNG moeten aandringen om de belastingmaatregel terug te draaien.  Daarbij zou het college de samenwerking moeten zoeken met corporaties en huurders. Daarbij verwacht het raadslid ook een bereidheid van de collegeleden om bij de corporatie aan te dringen op extra investeringen in volkshuisvesting, in het geval de belastingmaatregel (deels) ongedaan wordt gemaakt. De SP wil binnen 30 dagen schriftelijk antwoord op de gestelde vragen.