SP wil gratis zwemlessen voor kansarme kinderen

Met een gemeentelijke stimuleringsregeling zouden ook kinderen uit de lage inkomensgroepen, waaronder vluchtelingengezinnen, zwemlessen kunnen krijgen – zo schrijft de SP. (Tekst: Han Verbeem, illustratie: Pixabay / Kati)

BERGEN OP ZOOM – De SP-fractie in de Bergse gemeenteraad wil, dat kinderen uit kansarme gezinnen en lage inkomensgroepen in aanmerking kunnen komen voor gratis zwemlessen. Dat schrijven raadslid Theo de Jong en burgerlid Rob de Vos vandaag in een brief aan het college van B&W. De SP'ers vragen onder meer, of het college bereid is een stimuleringsfonds in te stellen waaruit dit bekostigd kan worden. Ook zou de gemeente opnieuw aan tafel moeten gaan met schoolbesturen over de (her)invoering van het verplichte schoolzwemmen. Met name kinderen uit niet-westerse gezinnen zoals vluchtelingen zouden tot deze kwetsbare groep behoren.

"Elke gemeente is vrij om een stimuleringsregeling op te zetten om de zwemvaardigheid van groepen inwoners te verbeteren, zoals kinderen uit lage inkomensgezinnen en asielzoekers", zo stelt de SP. "Ook kunnen gemeenten gebruik maken van landelijke fondsen om kinderen en volwassenen te leren zwemmen.

Schoolzwemmen

Vroeger was het vanzelfsprekend dat kinderen via schoolzwemmen leerden zwemmen, schrijf de SP in de brief. "Sinds de verplichting van het aanbieden van schoolzwemmen is afgeschaft zien we dat nu nog maar 30 procent van de gemeenten schoolzwemmen aanbiedt." De Jong en De Vos vragen zich af, waarom het schoolzwemmen in Bergen op Zoom is verdwenen terwijl het andere gemeenten wél lukt dit te organiseren. Zij willen dat het college bij deze gemeenten te rade gaat en vervolgens de Bergse raad informeert over de bevindingen en conclusies. Daarbij vragen ze het college om een kostencalculatie: "Welke maatregelen en hoeveel budget is nodig om in de gemeente Bergen op Zoom het schoolzwemmen weer in te voeren", zo schrijven ze in hun brief, en: "Bent u bereid hierover in overleg te gaan met de scholen, de zwembaden, zwemlesaanbieders en wellicht ook het ministerie, om stappen te zetten schoolzwemmen weer in te voeren?"