Spannende periode voor Sterck: komt er opnieuw een ondernemersfonds?

BERGEN OP ZOOM – Eigenlijk was de periode van het ondernemersfonds, dat jaren geleden mede dankzij de 'Ton van Ton' was ingesteld, al vorig jaar afgelopen. Sterck kreeg echter wat respijt. Nu moet het er toch van komen. Vanaf 15 februari kunnen ondernemers in de binnenstad hun stem uitbrengen en op vrijdag 4 maart wordt duidelijk wat de uitslag is.

Het is een veelbesproken onderwerp, dat fonds. Vanaf het begin was de kloof tussen voor- en tegenstanders groot. Het heeft het toenmalige Sterck-bestuur vijf jaar geleden bloed, zweet en tranen gekost om het er door te krijgen. Wat daarbij behoorlijk hielp was de toezegging van toenmalig wethouder Ton Linssen dat de gemeente er 100.000 euro bij zou leggen als het een JA werd. Die toezegging doet het huidige gemeentebestuur niet meer. Per keer wordt bekeken of -en zo ja hoeveel- de gemeente bijdraagt aan projecten en evenementen die Sterck organiseert.

Heftige eerste vier jaar

Ook nadat het fonds werd ingesteld, verliep alles op z'n minst soepel. Er waren hoogoplopende conflicten in het Sterck bestuur in de eerste jaren. De jaren erna -met een grotendeels nieuw bestuur- verplaatste zich dat naar openlijke botsingen tussen Sterck, de stichting Bi-Zone die de geïnde gelden moest beheren en wethouder Linssen. Dat ging om een evenement als ElfenBoZ maar ook om wie nu eigenlijk bepaalde hoe de budgetten mochten worden besteed.

Dat tijdperk is afgesloten. Het ElfenBoZ is niet meer, de wethouder in kwestie is door zijn voormalige college-collega's buitengebonjourd, bijna alle bestuurders van Sterck en Bi-Zone zijn gewisseld en de twee organisaties zijn één geworden, wat leidde tot meer wederzijds begrip en gedeelde belangen. Het nieuwe bestuur kijkt met vertrouwen naar de toekomst.

Periode nu vijf jaar

Nu moeten de binnenstadondernemers opnieuw hun stem laten horen, middels een enquête. Minstens de helft van alle in de binnenstad gevestigde bedrijven moet gestemd hebben om de uitslag geldig te verklaren en driekwart van de stemmers moet JA hebben gezegd om het door te laten gaan. Pas dan mag opnieuw voor een periode van vijf jaar een verplichte bijdrage worden opgelegd, die de gemeente int in de vorm van een belasting. Dat geld gebruikt Sterck vervolgens voor onder meer evenementen en verfraaiing van de stad.