Speeltuin 29 september weer open na deal van €290.000

Doordat de gemeente bereid is een restschuld van 290.000 euro kwijt te schelden, kan de speeltuin vanaf 29 september weer open. (Tekst: Han Verbeem, foto: Hans-Jorg van Broekhoven)

BERGEN OP ZOOM – De gemeente is bereid de restschuld van Stadsspeeltuin Jan van Glymes kwijt te schelden. Dat heeft het college van B&W vrijdagmiddag bekend gemaakt. Het gaat om een schuld van circa 290.000 euro die de noodlijdende Stichting niet meer kan aflossen. Met de kwijtschelding is een doorbraak bereikt in de vastgelopen overdrachtsonderhandelingen tussen de gemeente en het stichtingsbestuur. Dit betekent dat de sleuteloverdracht snel kan plaatsvinden en de speeltuin weer geopend is vanaf zaterdag 29 september tot en met zondag 21 oktober – dus óók tijdens de Herfstvakantie. Over het beheer van de speeltuin in deze periode zijn "afspraken gemaakt met de directie van de Schelp en de Melanen", aldus het college.

De Stichting Stadsspeeltuin Jan van Glymes verkeerde al langere tijd in finandiëel zwaar weer en hoefde al diverse jaren geen aflossing en rente aan de gemeente te betalen. Het afboeken van de restschuld zal ten laste komen van de algemene reserve over 2018, zo laat het college weten.

Onvoldoende middelen voor aflossing

Het college informeerde vandaag de gemeenteraadspartijen over de financiële deal met het stichtingbestuur. "Zoals bekend beschikt de stchting niet over voldoende liquide middelen om de geldlening af te lossen", aldus het college. In november 2005, bij de start van de Stadsspeeltuin, is een erfpacht van 30 jaar afgesproken met een rentedragende geldlening van 307.287 euro. Daarnaast ontving de Stichting een renteloze geldlening van 40.000 euro. In de daaropvolgende dertien jaar is er nauwelijks afgelost. Bij het stoppen van de activiteiten, in augustus van dit jaar, had de gemeente nog 310.408 euro van het stichtingbestuur tegoed.

Nog €20.000 te vorderen

Bij controle van de boekhouding bleek, dat er nog een krappe twintigduizend euro te vorderen is op de noodlijdende stichting, "In de eerste instantie zal de stichting een bedrag van 14.029,56 euro overmaken", aldus het college. "Vervolgens zal bij het opheffen van de Stichting het restantbedrag van circa 5.000 euro overgemaakt worden." Bij dat laatste bedrag houdt het college nog een slag om de arm, omdat er nog enkele restposten te verrekenen zijn. "Maar dat zal vermoedelijk niet zoveel zijn", laat een woordvoerder van de gemeente weten.