Splitsing in woningbestand van Stadlander

BERGEN OP ZOOM – Het college van B en W is akkoord gegaan met de opsplitsing van twee soorten huurwoningen binnen de Stadlander organisatie. Die scheiding is wettelijk nodig en het kon op twee manieren worden ingevuld: administratief of juridisch. Stadlander koos voor het eerste en krijgt daarbij groen licht van de gemeente.

De sociale huurwoningen die een organisatie als Stadlander verhuurt worden ook wel Diensten van Algemeen Economisch Belang, kortweg DAEB-woningen genoemd. Daarnaast mag een corporatie als deze -op verzoek van gemeenten- bijdragen aan stads- en dorpsvernieuwing en het verbeteren van achterstandswijken. Onder meer door het bouwen van huurwoningen in een wat hogere prijsklasse in gemengde wijken waar commerciële partijen het laten afweten. Dat moet wel worden gefinancierd met leningen zonder een Waarborgfonds Sociale Woningbouw garantie, om marktverstoring te voorkomen.

Ruimte voor middeninkomens

Stadlander kiest ervoor om in beperkte mate actief te zijn in het middeldure huursegment. Eind 2016 verhuurde Stadlander 489 woningen (3,4%) in dit segment. Woordvoorder Bert Jansen legt uit waarom: “Dat doen we om te kunnen werken aan vitale wijken met een gevarieerd aanbod aan woningen en woonmilieus. We willen tevens doorstroming in het sociale segment kunnen realiseren en mensen met een middeninkomen een alternatief te bieden hebben. Dat is er in de sociale en de reguliere particuliere sector anders onvoldoende."

Plan nu door college goedgekeurd

Als woningcorporaties kiezen voor het bouwen en verhuren van middelduur, moeten ze de organisatie van hun DAEB en niet-DAEB taken per 1 januari 2017 wel scheiden. Een corporatie kan zelf kiezen of zij die taken administratief of juridisch scheidt. Stadlander heeft gekozen voor een administratieve scheiding. Het blijft één organisatie maar de financiële aspecten van de twee bouw- en huurvormen moeten geheel los staan van elkaar. In mei 2016 zijn alle belanghouders (gemeenten en huurdersorganisaties) al akkoord gegaan met het conceptvoorstel. In het definitieve plan van december 2016 zijn nog enkele correcties doorgevoerd en daar heeft het Bergse college nu ook mee ingestemd.

Afbeelding: Pixabay/OpenClipart-Vectors