Sport Heroes op de Driemaster

BERGEN OP ZOOM – Met ingang van 1 januari 2018 gaat de Driemaster aan de slag met het programma Sport Heroes van Stichting Special Heroes Nederland. Samen met verenigingen, sportaanbieders, F!TFabriek en lokale overheden zorgt de school ervoor dat hun leerlingen in aanraking komen én blijven met verschillende sporttakken.

Zo komen ze zelf in beweging, kunnen ze zelf een activiteit kiezen en zich ontwikkelen, zodat ze in staat zijn een gezonde en actieve leefstijl te organiseren. Sport geeft namelijk juist deze kinderen en jongeren meer zelfvertrouwen, meer zelfstandigheid en meer sociale interactie.

Over Stichting Special Heroes Nederland

Special Heroes Nederland wil met haar programma’s leerlingen van het speciaal basisonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkscholen toe leiden naar een structurele vrijetijdsbesteding op het gebied van sport en cultuur. Sport en cultuur versterken de maatschappelijke participatie en ontwikkeling van kinderen en jongeren met een beperking. 

In de periode 2009-2015 hebben 380 scholen deelgenomen aan Sport Heroes en daarvan heeft ca 80% sport en bewegen (onder de naam Special Heroes) duurzaam in het beleid verankerd. De sport- en beweegparticipatie steeg met 12-15 %. Meer dan 500 sportverenigingen zijn al bij het programma betrokken.

Meer informatie

Meer informatie over Special Heroes Nederland en de mogelijkheden in Brabant zijn te verkrijgen bij regionaal projectleider Wendy van Creij, via wvancreij@specialheroes of 06-20405381.

Stockfoto: Pixabay/luvmybry