Sportproject Fitfabriek in Borgvliet krijgt blijvend karakter

BERGEN OP ZOOM – Sport verbroedert en kan zelfs voor meer rust in een wijk zorgen. Dat heeft de Fitfabriek afgelopen voorjaar al laten zien in de wijk Borgvliet. Daarom krijgt het project een vervolg, dat moet gaan zorgen voor een blijvend nieuw samenwerkingsverband met zowel bewoners als sportaanbieders en andere betrokkenen.

Niels Quispel is coördinator van de Fitfabriek, een initiatief dat valt onder de paraplu van de gemeente Bergen op Zoom. Naast inwoners aan het sporten en dus gezond krijgen of houden, heeft zijn team nog een belangrijke opdracht: bijdragen aan leefbaarheid. Wat in Borgvliet gebeurde was daar een mooi voorbeeld van. Niels: “Er was heel veel onrust en overlast in de wijk. Wij hebben met sport- en spelactiviteiten veel jongeren wat te doen gegeven en ook ouders en andere bewoners daar bij betrokken. Mensen leerden elkaar kennen en er ontstond echt meer rust. Heel mooi dat je zoiets met sport bereikt. Daarom is ons gevraagd dit voort te zetten.” Dat gebeurt tijdens de kerstvakantie al met door de Fitfabriek georganiseerde activiteiten maar het moet daarna een meer blijvende vorm gaan krijgen.

Samen invullen wat en hoe

“De bedoeling is dat we een soort buurtsportvereniging oprichten met onder meer de bewoners, sportaanbieders en vrijwilligers”, vertelt Niels. “We hebben ook al een locatie gevonden. Basisschool Het Palet is erg betrokken bij de wijk en stelt gymlokalen en andere ruimtes ter beschikking. We gaan samen kijken waar op sportief gebied behoefte aan is en of we dat kunnen realiseren in de wijk.” En dat kan van alles zijn, zo blijkt uit zijn verdere uitleg, van het voor de hand liggende voetbal tot Tai Chi. Om maar eens wat te noemen. Het plan is om echt in overleg te gaan kijken wat bewoners graag doen en of dit vorm te geven is. Niet meer voor even maar als blijvend initiatief, dat met de input van de buurt gaat zorgen voor sportaanbod in de wijk.

In de wijk blijven

De vraag rijst waarom dit zo lokaal moet, met sportpark Rozenoord zo vlak bij. Volgens Niels ervaren Borgvlietbewoners een drempel. Het is er grootschalig, ze hebben geen aansluiting met de clubs daar, ook het lidmaatschapsgeld kan meespelen en de sporten daar sluiten niet allemaal aan bij wat de wijk wil.

Bovendien wil de Fitfabriek nu juist die saamhorigheid in de wijk behouden. De rust in de wijk borgen lukt op deze wijze het beste. Dus vanaf januari heeft Borgvliet een eigen buurtsportvereniging en er worden nog mensen gezocht die daaraan bij willen dragen, van bewoners tot sportaanbieders en instructeurs. Wie interesse heeft wordt gevraagd zich per e-mail te melden bij Lucas Herrings, die namens de Fitfabriek dit gaat begeleiden en helpen opstarten.

Meer weten? Check ook eens de website en Facebookpagina van de Fitfabriek.