‘Springschans’ op Antwerpsestraatweg blijft gemoederen bezig houden

BERGEN OP ZOOM / WOENSDRECHT – VVD'er Gertjan Huismans noemt de drempel op de Antwerpsestraatweg, die het verkeer tot 60 kilometer per uur moet dwingen, een 'springschans'. Hij heeft aan het Bergse college van B&W vragen gesteld en is op z'n zachtst gezegd verbaasd over de antwoorden. Zijn fractie laat het er ook niet bij zitten.

De benaming voor de drempel mag dan komisch zijn, verder is Huismans not amused. In een brief vroeg hij aan het college om opheldering over de drastische verkeersmaatregel, die mensen inderdaad dwingt behoorlijk vaart te minderen. Zelfs met 60 per uur is het weinig comfortabel, wie harder rijdt mag hopen dat de schokdempers van hoge kwaliteit zijn. Volgens de VVD zijn al heel wat mensen daar verrast door de vehoging en hierdoor in de berm terecht gekomen. Het is wachten op ongelukken, schrijft de liberaal.

Wel/niet volgens geldende normeringen

Op de eerder gestelde vragen heeft de VVD netjes antwoord gekregen maar ze zijn daar inhoudelijk nogal verbaasd over. Eigenlijk komt het er op neer dat de gemeente Bergen op Zoom aangeeft dat de drempel volgens de richtlijnen niet kan, terwijl de gemeente Woensdrecht dezelfde CROW normeringen noemt als reden om het zo te doen. Het punt is namelijk dat de gewraakte wegverhoging ligt op grondgebied van laatstgenoemde buurgemeente.

Aanpassingen uit veiligheidsoverwegingen

Volgens het antwoord van gemeente Bergen op Zoom is het gebruik van dergelijke drempels alleen toegestaan als er meerdere worden weggelegd, met daartussen een afstand van 300 meter. Dat is hier niet het geval, dus is er afgeweken van de eisen. Omdat het college in het antwoord geen uitspraken doet over het oplossen van de situatie gaat de VVD de kwestie opnieuw op de agenda zetten. Huismans meldt dat zijn fractie op z'n minst wil dat chauffeurs beter en eerder op de situatie worden gewezen. Ook zou er een vangrail of afscheiding moeten komen zodat auto's die de berm in schieten niet op de er naast gelegen fietspaden terecht kunnen komen. Dat de drempel op het grondgebied van Woensdrecht ligt is voor zijn partij geen reden om genoegen te nemen de situatie, laat de fractievoorzitter in een e-mail weten.