Stadlander en gemeente leggen plannen Vogelenzang uit

HALSTEREN – Een flinke opkomst van al gauw 200 bezoekers, woensdagavond in De Wittenhorst. “Dat wordt druk, als die er allemaal komen wonen”, grapte een dame uit het publiek. Stadlander en de gemeente legden, samen met de bouwpartners, uit wat er op en om Vogelenzang zoal staat te gebeuren.

Patrick van der Velden deed als wethouder het welkomstwoord en zei verheugd te zijn dat er nu echt aan de realisatie begonnen kan worden; “Er is met heel veel mensen samen aan gewerkt.” Hij gaf toe dat het best wel eens lastig was alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, maar ook dat het eindresultaat er uiteindelijk nog beter door is geworden.

Het nieuwe plein gaat er voor zorgen dat het dorp met elkaar in verbinding blijft, meldde hij, en is een samenwerkingsverband van behoorlijk wat partijen: Stadlander, de gemeente zelf natuurlijk, PLUS Vastgoed (de beheermaatschappij van de supermarktketen), ontwikkelaar Geo Infra en aannemersbedrijf Gebr. Oomen.

Impuls

Het plein en de omgeving moeten een nieuwe impuls geven aan Halsteren, vertelde de wethouder. Als centrale ontmoetingsplek en verbindende factor. Om alles zo geruisloos mogelijk te laten verlopen en overlast te beperken is er voor gekozen gefaseerd te werken.

Lang traject

Een vertegenwoordiger van Stadlander legde uit dat het renoveren van de Kievit wat meer tijd heeft gevraagd dan was voorzien, omdat er veel besproken moest worden met diverse betrokkenen, waaronder Albert Heijn. Er is een plan uit voortgekomen dat een goede bereikbaarheid moet garanderen, aan zowel de zijde van de Dorpsstraat als die van het parkeerterrein. Daarnaast worden de woningen erboven gerenoveerd, zowel technisch als esthetisch. Na al die uitleg begon een informatiemarkt waarbij bezoekers individueel vragen konden stellen aan vertegenwoordigers van de betrokken (bouw)partners.

Het plan
 
Het ontwerp voor het plein is gebaseerd op het ontwikkelplan dat samen met Stadlander en Plus is overeengekomen. Ook de winkeliers en dorpsraad zijn hier bij betrokken. Het plein, dat een echte ontmoetingsfunctie moet gaan krijgen, wordt zelfs nog iets groter omdat de Kievit (met daarin Albert Heijn) niet meer richting het plein wordt uitgebouwd.
 
Centraal komt een lindeboom te staan die eeuwenoud en groot kan worden. Daaromheen volop vast groen en zitjes, maar ook ruimte voor evenementen als de braderie en kermis. Er komen dus aansluitpunten voor onder meer stroom en water, maar ook twee Big Belly vuilnisbakken en 26 parkeerplaatsen die bereikbaar zijn vanaf de Dorpsstraat en Vogelenzang. Bij AH en het nieuwe horecapunt bij de Merel vind je straks fietsparkeerplaatsen.
 
Het idee is dat het plein verkeersluw moet blijven. Autoverkeer kan er alleen stapvoets overheen. Een viertal lichtmasten licht het plein aan en zet onder meer het ‘Lezend Meisje’ in de schijnwerpers. Dat Halsterse beeld verhuist van de tijdelijke plek in de entree van De Wittenhorst naar het nieuwe plein.
 
Aan de zijde van de Dorpsstraat komt een centrale parkeerplaats voor vrachtwagens voor bevoorradend verkeer voor de winkels in de Dorpsstraat, die tevens  fungeert als taxistopplek voor de bewoners van de Merel. Bezoekers van de Albert Heijn en bewoners van de Stadlander wooncomplexen vinden openbare parkeerruimte langs de doorgetrokken Vogelenzang richting de Steenbergseweg, met een vergelijkbare inrichting als de parkeerplaats bij Plus. Hier worden ook ondergrondse containers voor afvalinzameling geplaatst.
 
Laden en lossen voor Albert Heijn gebeurt aan de achterzijde van de Kievit. Vrachtwagens rijden vanaf de Steenbergseweg in en uit, over de parkeerplaats. De aanleg geschiedt gefaseerd en begint in week 10. Naar verwachting moet alles nog voor december af zijn. De verbouwing van de Kievit loopt gelijk op. Als laatste stap wordt de Leeuwerik gerenoveerd en verbouwd maar zijn nog geen concrete plannen.