Stadlander en gemeente onderzoeken leefbaarheid in wijken

De voormalige buurtsuper in Lepelstraat, die eind 2014 de deuren moest sluiten. Het gebrek aan winkels en voorzieningen in het buitengebied gaat ten koste van de leefbaarheid, zo is uit eerdere onderzoeken gebleken. (Archieffoto)

BERGEN OP ZOOM – Bergen op Zoom en omliggende gemeenten bevragen deze week ruim 13.500 huishoudens in 34 wijken en kernen naar de leefbaarheid van hun directe omgeving. Het onderzoek in de Brabantse Wal-gemeenten en Tholen wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met woningcorporatie Stadlander. De corporatie wil zodoende de 'beleving van leefbaarheid van gezinnen op buurtniveau inzichtelijk krijgen'. Per wijk of kern worden gemiddeld 340 enquêtes verstuurd, zo laat Stadlander weten. De uitkomsten van het onderzoek worden dit najaar verwacht.
 

De leefbaarheidsmonitor (Lemon) enquête wordt om de paar jaar herhaald. "Op deze manier kunnen de gemeenten en corporaties de ontwikkelingen vaststellen hoe de genomen verbeteracties uitpakken", aldus Stadlander. "Omdat Lemon een landelijke monitor is, is het bovendien mogelijk de uitkomsten te vergelijken met andere gemeenten in  Nederland."
 
Betrokkenheid

De enquêtevragen gaan volgens Stadlander over de fysieke woonomgeving zoals speelplekken, plantsoenen en voorzieningen. "Ook de betrokkenheid bij de buurt komt aan de orde. Hoe wordt die ervaren en zijn de bewoners bereid zelf een bijdrage te leveren? De buurt is immers van de mensen, niet van de corporatie."
 
In 2013 beoordelen de respondenten uit alle vier de gemeenten hun directe woonomgeving met een ruime voldoende. "Natuurlijk waren er ook punten van kritiek", moet Stadlander toegeven. "Zo ervaarden bewoners uit de verschillende plattelandskernen het openbaar vervoer in de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht als onvoldoende. Verder daalde in Woensdrecht en Bergen op Zoom de waardering voor het onderhoud van de groenvoorziening en nam in de gemeente Tholen de waardering hiervoor juist toe."

Verschil stad en buitengebied

Het is volgens de woningcorporatie niet zo, dat Bergen op Zoom over de hele linie lager werd gewaardeerd. Zo is op sommige punten het verschil te zien tussen het stedelijk en het landelijk gebied. "De aanwezigheid van winkels werd in Tholen bijvoorbeeld negatiever gewaardeerd dan in het stedelijke Bergen op Zoom. De scores voor wijk- of dorpshuis waren in 2013 in het landelijk gebied weer hoger."