Stadlander in actie: Sociaal huurders verdienen duurzaam en betaalbaar huis

ZUIDWEST-BRABANT / THOLEN – Woningcorporatie Stadlander heeft een open brief rondgestuurd, ondertekend door directeur Ton Ringersma en manager Marco Bakx. Daarin wordt gepleit voor het ontzien van huurders met lage inkomens en het verduurzamen van woningen. Net als ruim 170 andere corporaties is Stadlander teleurgesteld in Den Haag. De brief is een oproep tot snelle veranderingen in het beleid, we plaatsen deze integraal.

Sociaal huurders verdienen een duurzaam en betaalbaar huis. Woningcorporatie Stadlander in actie!

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) presenteerde vorige week de effecten van het klimaatakkoord. Daaruit blijkt dat de lage inkomens in Nederland er het meest op achteruit gaan (-1,6%). Dat moet eerlijker, vindt dit kabinet. Direct voerde het een verschuiving door van burgers naar bedrijven. Ook werd verlaging van de energiebelasting voor ‘gewone gezinnen’ aangekondigd.
Nu moeten we nog zorgen dat de mensen met de laagste inkomens niet relatief het meeste betalen. Ruim 170 woningcorporaties en Urgenda presenteerden medio februari 2019 al een plan voor extra CO2-reductie. Ook Stadlander doet mee aan dit actieplan. Het kabinet heeft daar nog niet serieus op gereageerd. Een gemiste kans.
 
Ontlast sociaal huurders
 
Het overgrote deel van mensen met een laag inkomen woont in een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Het gaat om zo’n 2 miljoen huishoudens; dat komt neer op 30% van de Nederlandse bevolking. De klimaatdoelen moeten voor hen betaalbaar zijn.
Deze huurders betalen sinds 2013 een huurdersbelasting. Die heet ‘verhuurdersheffing’ en wordt gefactureerd via de woningcorporaties, maar is feitelijk een extra aanslag op de portemonnee van huurders. Het is geld van huurders, dat corporaties niet meer kunnen inzetten voor verduurzaming, (sloop/)nieuwbouw en het laag houden van de woonlasten.
Het gaat jaarlijks om een bedrag vergelijkbaar met ruim twee maanden huur. Dat gaat linea recta naar de Haagse schatkist en de sociaal huurder ziet er niets van terug. Dit jaar bedroeg de aanslag zo’n € 1,7 miljard. Dit bedrag loopt vanaf volgend jaar op tot € 2 miljard. Stadlander betaalt jaarlijks zo’n € 11 miljoen aan het Rijk.
 
Stel woningcorporaties (en hun huurders) vrij van die belasting!
 
Woningcorporaties kunnen met dat geld versneld veel meer sociale huurwoningen verduurzamen én de kosten voor hun huurders verlagen. Door bijvoorbeeld 50.000 extra woningen per jaar gasloos en energiezuinig te maken. Zo besparen we samen veel extra CO2. Huurders zien de energierekening dan vanaf de eerste maand dalen. Dat motiveert om mee te doen, zo blijkt ook uit verhalen van huurders.
Stadlander bouwde inmiddels al zo’n 400 nieuwe Nul-op-de-Meter-woningen, in de wijken Gageldonk-West, Warande, Centrum en Fort Zeekant in Bergen op Zoom, in Steenbergen en in Sint Maartensdijk op Tholen. Huurders van deze woningen hebben feitelijk geen last meer van de stijgende gasprijzen of energiebelastingen. Elk jaar komen er nog eens 200 Nul-op-de-Meter-woningen bij. Daarnaast zijn we al hard bezig om ook verregaande renovaties toe te passen, die de uitstoot van CO2 reduceren en de energierekening van huurders verlagen.
 
Daadkracht
 
De woningcorporaties en Urgenda presenteerden half februari een actieplan om deze verduurzaming te versnellen, met het geld van de huurdersbelasting. Daarmee tonen ze zich een bondgenoot van het kabinet, dat uitzonderlijke stappen moet zetten om de
beoogde CO2-reductie te realiseren. Ook het PBL vermeldt in haar doorrekening van het klimaatakkoord dat er ‘werk aan de winkel’ is.
Dankzij de inspanningen van branchevereniging Aedes aan de klimaattafel Gebouwde Omgeving, heeft het kabinet € 500 miljoen toegezegd voor het versneld gasloos maken van huurwoningen. Een eerste stap, maar niet groot genoeg. Het geld van de verhuurdersheffing is nodig om de extra inspanningen en de benodigde CO2-reductie te leveren.
Het is teleurstellend dat betwijfeld wordt of de corporaties de daadkracht en capaciteit hebben om deze volumes te halen. Corporaties bewijzen al decennia hun trekkracht in nieuwbouw, stedelijke vernieuwing en woningverbetering. Zij worden daarom wereldwijd geroemd.
 
Oproep aan kabinet en partijen
 
De 170 woningcorporaties en Urgenda roepen het kabinet en de politieke partijen in een brief op om hun invloed aan te wenden. Daardoor kunnen corporaties de Nederlandse woningvoorraad sneller verduurzamen en bijdragen aan de beoogde CO2-reductie.
 
Ton Ringersma
Bestuurder woningcorporatie Stadlander
 
Marco Bakx
Manager woningcorporatie Stadlander

Stockfoto: PXhere