Stadlander neemt adviezen huurdersvereniging maar deels over

BERGEN OP ZOOM – Er ontstond enige commotie toen Stadlander bekend maakte wat de plannen zijn voor de Gentiaan en Piushof. Met name bewoners van de ouderenflat zijn niet blij. Inmiddels heeft de huurdersbelangenvereniging zich er over uitgesproken.

De plannen zijn door de verenigde huurders tegen het licht gehouden en voorzien van een aantal adviezen. Stadlander hoeft zich daar niet aan te houden en heeft dan ook besloten het meeste gewoon door te laten gaan zoals voorgenomen. Wel krijgen de bewoners van de Piushof wat meer respijt, vertelt Ria van Gils, woordvoerster van de corporatie.

Gespreid vertrek bewoners

De bewoners van de Gentiaan gaan in twee fasen de flat verlaten. Stadlander doet dit zo vanwege de spreiding. Er zouden anders te veel mensen ineens vervangende woonruimte nodig hebben. De huurdersbelangenvereniging stelde voor dit voor alle huurders tegelijk te doen maar dat advies wordt niet opgevolgd. Als tweede reden geeft de wooncorporatie aan dat de plotse totale leegstand de leefbaarheid van de buurt niet ten goede zou komen.

Verbouwing Piushof

Ook in de Piushof komt op de begane grond ruimte voor winkels en dienstverleners. Van Gils vertelt dat het onderdeel uitmaakt van het plan om het plein levendiger te maken, wat ook weer bij moet dragen aan de sfeer in de wijk.

Omdat die ruimtes niet hoog genoeg zijn voor de beoogde nieuwe invulling, dient de verdieping erboven te verdwijnen. De senioren die hier wonen moeten dus verhuizen en daar zijn ze niet blij mee. De huurdersbelangenvereniging heeft dan ook aangegeven dit geen goed plan te vinden maar Stadlander vindt het algemene wijkbelang en de leefbaarheid belangrijker. Daar is meer dynamiek rondom het plein voor nodig, dus de verbouwing gaat door en de ouderen moeten die etage verlaten. Wel is overeengekomen dat ze daar wat langer dan het gebruikelijke jaar de tijd voor krijgen en op de nodige actieve ondersteuning mogen rekenen bij het vinden van nieuwe woonruimte.

Planning

In augustus gaat het sociale plan in voor de bewoners die als eerste moeten naar verhuizen en de verwachting is dat uiterlijk augustus 2021 iedereen er weg is. Dat geldt dat ook voor de betreffende etage van de Piushof. Stadlander geeft aan zich er van bewust te zijn dat het vinden van vergelijkbare woonruimte voor eenzelfde huurprijs lastig is. De woningen in de Gentiaan zijn betrekkelijk groot, gezien de huurprijzen. Die meevaller zijn de huidige bewoners straks waarschijnlijk kwijt. Voor de winkels die graag in deze buurt willen blijven wordt gekeken naar tijdelijke oplossingen.

Nieuwe invulling nog niet definitief

Wat er exact aan woningaanbod terug komt is nog niet zeker. Het wordt in ieder geval een mix van sociale huur, vrije verhuur en koopwoningen, meldt Van Gils alvast. “We willen de diversiteit in de buurt vergroten, ook dat heeft een positief effect op de leefbaarheid”, legt ze uit. Er zijn nog geen vastomlijnde plannen, het hangt ook een beetje af van ontwikkelingen in de woningmarkt en de vraag naar sociale huurwoningen. Er zijn al wel tekeningen maar dit betreft concepten die Stadlander nog niet vrij wil geven.