Stadlander schrapt huurwoningen uit plan Wouwseweg-Buurtweg

Afbeelding: het vernieuwde bestemmingsplan Wouwseweg-Ambachtsweg (voormalig HEMI-terrein) voorziet uitsluitend nog in koop, met 17 rijwoningen en acht twee-onder-één kapwoningen. Ook in het bestemmingsplan Wouwseweg-Buurtweg (voormalig Zuneha) zijn alle huurwoningen geschrapt; hier komen 20 rijwoningen en zes twee-onder-één-kapwoningen. (Tekst: Han Verbeem, foto: gemeente Bergen op Zoom).

HALSTEREN – Er komen géén huurappartementen op de plaats van het Zuneha-terrein en omgeving. Wethouder Barry Jacobs heeft vrijdagmorgen bekendgemaakt dat de bestemmingsplannen Buurtweg en Ambachtsweg zullen voorzien in gezamenlijk 37 rijwoningen en 14 twee-onder-één-kapwoningen. De eerder geplande 44 huurwoningen (20 bij Buurtweg, 24 bij Ambachtsweg), waaronder zogeheten Finch studiowoningen, zijn uit het plan geschrapt. Op dringend verzoek van woningcorporatie Stadlander, zo benadrukt de wethouder. "En als Stadlander dat wil, wie zijn wij dan als college om dat tegen te houden?" Stadlander ontkent overigens dat de bezwaren vanuit omwonenden een rol hebben gespeeld bij de planherziening. "Wij baseren ons uitsluitend op demografische gegevens", aldus perswoordvoerder Kaat van der Weide. 

Tegen voornamelijk het ontwerp-bestemmingsplan Wouwseweg-Ambachtsweg waren tientallen zienswijzen en bezwaren ingediend. Veel daarvan zijn gericht tégen de komst van sociale huurwoningen, zo bevestigt wethouder Jacobs. Een groep omwonenden heeft zelfs bezwaar gemaakt tegen de mogelijke komst van "een bepaald type huurder" in de eerder geplande woonstudio's. "Maar deze zienswijze is niet ontvankelijk verklaard. Het is immers niet mogelijk om in een bestemmingsplan toekomstige bewoners uit te sluiten."

Stadlander bepaalt

Over het verdwijnen van de sociale huurvoorzieningen wil het college geen inhoudelijke opvatting geven. "Het is de keuze van Stadlander. Deze corporatie is de volkshuisvester en Stadlander bepaalt uiteindelijk wat er gebouwd wordt." Jacobs wil slechts kwijt dat "de plannen passen binnen de prestatieafspraken" met de gemeente en dat hij blij is "dat er éindelijk wat gebeurt met de lelijke plek van het voormalige Zuneha-terrein." 

Reactie Stadlander

"De noodzaak om huurwoningen te ontwikkelen op locaties Zuneha en HEMI is niet langer nodig en wenselijk", zo laat woordvoerder Kaat van der Weide namens Stadlander weten. De woningcorporatie zegt zich onder meer te baseren op veranderende demografische ontwikkelingen, zoals een verminderde huurbehoefte door de afname van de vluchtelingenstroom uit het Midden-Oosten. "Met het wegvallen van de urgente groep statushouders en beperkte vraag vanuit spoedzoekers, is die noodzaak tot extra huisvesting met een tijdelijk karakter komen te vervallen." Deze urgentie is er, in tegenstelling tot een jaar geleden, nu niet meer – aldus woordvoerder Van der Weide. 

Teleurstelling

PvdA-raadslid Joey van Aken, wiens partij zich eerder heeft ingezet voor méér sociale en betaalbare huurwoningen in Halsteren, vindt het jammer dat er nu uitsluitend koopwoningen komen. Hij noemt het "bijzonder" dat de demografische veranderingen blijkbaar pas de laatste maanden voor Stadlander zichtbaar worden. "Bovendien zijn de Finch-woonstudio's voor een brede doelgroep", zegt hij. "Waaronder ook jongeren en starters op de woningmarkt." Van Aken stelt dat de woningzoekenden nu de dupe zijn van deze koerswijziging. Na het zomerreces staat het bestemmingsplan op de politieke raadsagenda.