Stadlander wil opnieuw laagste inkomensgroep sparen bij huurverhoging

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM / THOLEN / BRABANTSE WAL – Stadlander heeft deze week haar huurders geïnformeerd over de jaarlijkse huurverhoging. Opnieuw, voor het vierde jaar op een rij, wordt de sociale doelgroep zoveel mogelijk ontzien. Huurders bij wie in 2018 de gemeentelijke lasten werden kwijtgescholden, krijgen ook van Stadlander in 2019 geen huurverhoging. Dit gaat om ongeveer 2800 huishoudens. Het past bij het beleid van Stadlander om sociale huurders die het minst te besteden hebben, het meest tegemoet te komen.

Na overleg met de huurdersbelangenverenigingen besloot Stadlander daarnaast om de huurverhoging voor zo’n 8900 huishoudens te beperken tot 2,2 procent. Het gaat om huurders met een inkomen tot € 42.436 (peildatum 2017).

Met dit pakket van huurverhogingen komt Stadlander haar sociale huurders tegemoet en blijft de corporatie ruim binnen de door de minister gegeven mogelijkheden om de huur te verhogen. Tegelijkertijd worden de betaalbaarheid voor huurders zekergesteld en de financiële draagkracht en het volkshuisvestelijke investeringsvermogen van Stadlander geborgd. Huurders met een inkomen hoger dan € 42.436 die wonen in een sociale huurwoning -de zogenaamde 'scheefwoners'- krijgen een huurverhoging van 5,6 procent. Dit gaat om circa 430 huishoudens.

Uitzondering

Een uitzondering is er voor de scheefwoners in de wijken Gageldonk-West, Warande-Oost en Fort-Zeekant in Bergen op Zoom en de kern Sint-Maartensdijk op het eiland Tholen. Dieze gaan een inkomensafhankelijke huurverhoging van 4,2 procent krijgen. Het gaat daar om circa 150 huishoudens. Huishoudens die wonen in een woning die geen sociale status heeft en die een huurprijs onder € 720,42 hebben, krijgen een huurverhoging van 4,1 procent. Hier gaat het om circa 160 huishoudens.

Nieuwbouw

Huishoudens die afgelopen periode als eerste huurder een nieuwbouwwoning zijn gaan bewonen, krijgen per 1 juli geen huurverhoging. Ook zullen huishoudens/huurders voor wie een sociaal plan geldt, geen huurverhoging krijgen.

De Woonbond en Aedes hebben een huurakkoord gesloten dat nog de nodige wijzigingen van regelgeving van het Rijk vergt. Stadlander zal volgend jaar in overleg met de Huurdersbelangenverenigingen bezien of dit akkoord voor de mensen die het het hardst nodig hebben betere resultaten oplevert en ook voor Stadlander voldoende financiële ruimte oplevert om de noodzakelijke investeringen te kunnen blijven doen.

Energiezuinige woningen

Met de huurverhoging vangt Stadlander de stijgende kosten voor het beheer en onderhoud aan de woningen op. Deze kosten stijgen namelijk harder dan de inflatie door tekorten in de bouwsector. Daarnaast wil Stadlander inspelen op de veranderende vraag naar woningen. Er is meer behoefte aan levensloopbestendige en energiezuinige woningen. Bestaande woningen aanpassen is echter een dure zaak. Daarom vernieuwt Stadlander haar bezit in een hoog tempo.

Die vernieuwingsopgave staat los van de investeringen die nodig zijn om Nederland van het gas af te krijgen en om de ambities uit het Klimaatakkoord te realiseren. Stadlander is daarom met de huurdersbelangenverenigingen in gesprek over de gevolgen van de energietransitie voor het toekomstig huurbeleid.

Stockfoto: Charles Thompson / Pixabay