Start Buurtnatuurfonds in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM – Woningcorporatie Stadlander heeft sinds 2016 een Buurtnatuurfonds, tot stand gekomen in samenwerking met Rabobank Zuidwest-Brabant en Stichting Natuurpodium Brabantse Wal. Lokale, kleinschalige initiatieven uit de gemeenschap voor een groene en duurzame leefomgeving kunnen hier de komende jaren gebruik van maken. Jaarlijks is er 50.000 euro beschikbaar vanuit het Stadlander Buurtnatuurfonds. Maandagmiddag werd de samenwerking officieel ondertekend.

Ton Ringersma (directeur-bestuurder van Stadlander), Ed Vreman (directievoorzitter van Rabobank Zuidwest-Brabant|) en Yvonne Kammeijer-Luycks als voorzitter van Stichting Natuurpodium Brabantse Wal tekenden een samenwerkingsovereenkomst met de intentie om buurt(participatie)projecten binnen het Buurtnatuurfonds op te pakken en mogelijk te maken. Dit initiatief maakt onderdeel uit van het Buurtcultuurfonds van Stadlander en het Prins Bernard Cultuurfonds. Aanvragen zijn vanaf 1 november via www.stadlander.nl in te dienen.

Wijken weer wat groener

Het Buurtnatuurfonds is ingesteld om het ‘vergroenen’ en verduurzamen van de gemeente verder in te vullen. Stadlander doet er aan mee om de woonwijken weer wat natuur terug te geven. Dat kan al op hele kleine schaal: stenen uit de tuin en groen er in bijvoorbeeld. Het idee is dat het meteen bijdraagt aan leefbaarheid en sfeer. Er zit tevens een educatief en voorlichtend tintje aan dit fonds, geen betere locatie dus om het te presenteren dan in en om Natuurpodium Brabantse Wal. Alvorens er tot ondertekening werd overgegaan, kregen de aanwezigen er een korte rondleiding.