Steeds meer activiteiten om kids en jeugd bij Vastenavend te betrekken

Eén van de nieuwe activiteiten voor jonge Krabbekes is een voorlees-sessie bij de bieb. Het Bergse kinderboek 'De Nar Leer Krablòòpe' wordt dan interactief gebracht én uitgebeeld. (tekening: Han Verbeem / Ellefke)

BERGEN OP ZOOM / KRABBEGAT – Donderdagmiddag is aan een flink aantal mensen van Bergse basisscholen gepresenteerd wat er voor en tijdens de komende Vastenavend wordt gedaan om kinderen bij het volksfeest te betrekken. Tevens is inmiddels bekend dat er ook voor jongeren weer een eigen avond komt.

Een hele waslijst aan activiteiten, werd er ’s middags aan de aanwezigen getoond en uitgelegd. Voor alle klassen van de basisscholen is een programma samengesteld en daarbij staat de nieuwe Nar centraal. Er is zelfs een speciaal lied voor geschreven en dat moet natuurlijk overal geoefend en gezongen gaan worden.

Historie

Alle op basisschool gerichte activiteiten worden vanaf nu gecommuniceerd via de website Kindervastenavend.nl. Zo is er ‘Project Nar’, dat leerlingen uitnodigt om in klasverband naar Den Enghel te komen. Daar wacht ze een ‘belevingsmoment’ dat al begint bij binnenkomst. Ze worden door een lakei onthaald en krijgen allemaal een narrenkap op. Daarna komen ze in een programma terecht vol beeld, geluid, attributen en spel, dat uitleg geeft over de herkomst en geschiedenis van de nar als figuur.

De Nar van de Toekomst

Een ander onderdeel van het brede pakket richt zich juist op de toekomst. De scholen is gevraagd om leerlingen een eigen narrenpak, of een deel ervan, te ontwerpen én te maken. Dat moet tonen hoe de leerlingen denken dat de Nar van de Toekomst er uit zal zien. Er komt zelfs een modeshow waarin de inzendingen worden gepresenteerd, waarna ze onderdeel worden van de expo over de Nar. Deze is nog tot en met de zondag na Vastenavend te bekijken.

Interactief voorlezen

Naast onderdelen die eerdere jaren ook al werden aangeboden -zoals bezoeken aan bouwclubs-  is er nu, op verzoek van de scholen, ook wat voor de jongste leerlingen. Er komen voorleesmomenten in de Bergse bieb. Het boek ‘De Nar Leer Krablòòpe’ van Stichting Ellefke wordt dan voorgelezen en uitgebeeld met zingen en dansen. Dat en meer is vanaf nu of binnenkort allemaal terug te vinden op de speciaal hiervoor in het leven geroepen website.

Jongeren

Al enige jaren wordt ook de Bergse jeugd niet meer vergeten en dat zal tijdens de komende Vastenavend niet anders zijn. Er komt opnieuw een avond voor jongeren met DJ’s die vastenavendmuziek mixen met eigentijdse dance. Het feest is voor jongeren georganiseerd door jongeren, in samenwerking met de stichting Vastenavend.