Steeds meer vorm voor burgerparticipatie en het in gesprek blijven met zowel vrijwilligers als mantelzorgers

BERGEN OP ZOOM – In 2013 is door de gemeenteraad de nota 'Sociaal Domein: Samen leven, samen doen' vastgesteld. De uitvoering daarvan krijgt steeds meer vorm, meldt een tevreden wethouder Yvonne Kammeijer. In januari hoopt ze bij de raad de handen op elkaar te krijgen voor een concreet plan, waarbij in dialoog blijven met de burgers centraal staat.

Het projectvoorstel waarmee B & W al heeft ingestemd gaat over de thema's burgerparticipatie, vrijwilligers en mantelzorg. Er wordt gekeken naar hoe de gemeente ondersteuning kan bieden, kan faciliteren en vraag en aanbod kan koppelen.

Er wordt al even met burgerpanels gewerkt om aan relevante input uit de gemeenschap te komen. Voor 2016 is het voornemen om ook bewonersplatforms op te zetten, zo veel mogelijk per wijk. Hier moeten vraag en aanbod samen gaan komen. De wethouder legt uit: "Er zijn best veel mensen die graag iets doen als vrijwilliger. Er zijn ook veel mensen en organisaties die echt hulp kunnen gebruiken, ook op wijkniveau. Dat willen we online inzichtelijk maken en aan elkaar koppelen. Er komt tevens een digitaal loket voor vragen en ondersteuning. Wat wij dan gaan bekijken: Mag het? Kan het? En hoe kunnen we indien nodig ondersteunen?"

Eén op de vier jongeren is mantelzorger

Een specifiek groep mensen die aandacht verdient is het groeiende aantal mantelzorgers, aldus Yvonne Kammeijer. Uit landelijke cijfers blijkt dat onder jongeren maar liefst één op de vier in zekere mate een mantelzorgtaak heeft. "We weten inmiddels dat we die mensen maar beperkt helpen met een jaarlijks financieel bedankje", vertelt de wethouder. "Ze geven aan veel meer baat te hebben bij actieve ondersteuning en momenten van rust, even bij kunnen komen. Dus willen we een mantelzorgpunt inrichten dat hierbij actief kan helpen, door te informeren over mogelijkheden en zelfs eens samen met werkgevers te bespreken of mantelzorgers op gezette tijden wat extra ontzien kunnen worden. Natuurlijk gaan we als gemeente het goede voorbeeld geven en daar richting onze medewerkers ook beleid op maken." Dat was er dus nog niet, geeft ze toe, maar het bewustzijn is al groeiende.