Steekproef onder 2.500 Bergenaren over opvang vluchtelingen

Komende week houdt de gemeente een raadpleging bij 2.500 Bergenaren over de huisvesting van vluchtelingen. Uit een eerdere expertmeeting is gebleken dat onder meer de Scheldeflat (foto) in beeld is als locatie voor opvang van statushouders, evenals een terrein bij Vrederust. (Archieffoto: Stadlander)

BERGEN OP ZOOM – De gemeente houdt volgende week een digitale steekproef onder inwoners over de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van statushouders. "Het is één van de stappen die de gemeente doorloopt om te komen tot een zorgvuldige besluitvorming over de opvang van vluchtelingen", zo laat gemeentewoordvoerder Bregje Schouteren weten namens het College van B&W. In de loop van volgende week ontvangen 2500 personen steeksproefgewijs een brief met een link en een unieke inlogcode om online én anoniem een vragenlijst in te kunnen vullen.
 
Gemeenteraad en college onderzoeken hoe de gemeente Bergen op Zoom kan en wil omgaan met de verhoogde instroom van vluchtelingen. "Het gaat hierbij zowel om de tijdelijke opvang van vluchtelingen als het huisvesten van statushouders, die een verblijfsvergunning hebben gekregen", zo is de toelichting. "De vraag die centraal staat, is: wil en kan de gemeente Bergen op Zoom een bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen die verder gaat dan de wettelijke taakstelling en zo ja, op wat voor manier dan?"
 
Oproep Commissaris van de Koning

Onlangs riep de Brabantse Commissaris van de Koning, Wim van de Donk, de subregio’s in Noord-Brabant op tot het realiseren van extra noodopvang. Daaraan koppelde hij voor Bergen op Zoom een aantal van 262 vluchtelingen. "Bergen op Zoom overlegt met de gemeenten in de aangewezen subregio Brabantse Wal (Roosendaal, Steenbergen, Woensdrecht en Rucphen) hoe hiermee om te gaan."
 
Vier scenario's

De gemeente heeft vier mogelijke scenario’s uitgewerkt. "Die variëren van: het huisvesten van het wettelijk verplichte aantal statushouders, meer statushouders huisvesten dan wettelijk is verplicht, noodopvang van vluchtelingen (tijdelijke opvang voor een periode van 1 tot 2 jaar) en langdurige opvang (zoals in een AZC, voor een periode van 2 tot 5 jaar en langer)." Per scenario heeft de gemeente uitgewerkt wat de gevolgen zijn op het gebied van huisvesting, taal en inburgering, maatschappelijke participatie, onderwijs, werk en inkomen, welzijn en gezondheid, financiën en veiligheid.
 
Gedegen besluitvorming

Om tot een gedegen besluitvorming te komen heeft het gemeentebestuur, tijdens een 'expertmeeting' op 9 maart, informatie en advies ingewonnen. Bij deze meeting waren zowel landelijke experts als lokale maatschappelijke organisaties aanwezig. "Op basis van deze informatie leggen college en gemeenteraad inwoners nu twee scenario’s voor in een digitale peiling. Het gaat dan om het huisvesten van meer statushouders dan wettelijk is verplicht en de tijdelijke noodopvang van vluchtelingen."
 
Steekproef

De peiling wordt uitgezet door middel van een steekproef uit het GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) en via het Burgerpanel, zo laat het gemeentebestuur weten. "In de loop van volgende week ontvangen 2500 personen een brief met een link en een unieke inlogcode om online een vragenlijst in te kunnen vullen. De gegevens van de enquête worden anoniem verwerkt en gebruikt om een indruk te krijgen hoe de inwoners van de gemeente staan tegenover de opvang van vluchtelingen." Op basis van de de uitwerking van de scenario’s en de uitkomsten van de consultatie van inwoners neemt de gemeenteraad in juni een afgewogen besluit over de bijdrage van de gemeente Bergen op Zoom aan de opvang van vluchtelingen.
 
Meer informatie over het proces en de opvang van vluchtelingen is te vinden op de gemeentelijke website