Steenbergen gekozen tot beste gemeente van Brabant

De gemeente Steenbergen is gekozen tot beste gemeente van Noord-Brabant. De wijk Gageldonk-Oost komt er minder goed vanaf in het onderzoek. Het eindigt in het top 10 lijstje van laagste beoordeelde buurten van Nederland.

Inwoners van de buurt Zandberg in Breda zijn het meest tevreden over de leefbaarheid van hun buurt, ze beoordelen de buurt met een rapportcijfer van 8,61. Gemeente Steenbergen is met een rapportcijfer van 8,23 verkozen tot beste gemeente van Noord-Brabant. Dit blijkt uit het jaarlijkse buurtonderzoek van Nextdoor*, het netwerk voor buren, dat in samenwerking met wetenschappers van de Vrije Universiteit van Amsterdam is uitgevoerd onder ruim 32.000 actieve Nextdoor-gebruikers. Landelijk gezien werd De Vogelwijk in Den Haag met een rapportcijfer van 8,91 verkozen tot beste buurt van Nederland en de gemeente Bergen in Noord-Holland met een rapportcijfer van 8,48 verkozen tot beste gemeente van Nederland.

Het onderzoek richtte zich op zes belangrijke thema’s: het contact met buren, het helpen van buren, de sociale cohesie in de buurt, de voorzieningen in de buurt, de ervaren veiligheid in de buurt en gevoelens van eenzaamheid en sociaal vertrouwen. De resultaten laten zien welke sociale aspecten ervoor zorgen dat sommige buurten in Nederland beter gewaardeerd worden dan andere buurten.

De wijk Gageldonk-Oost in Bergen op Zoom komt er minder goed vanaf in het onderzoek. De wijk wordt gewaardeerd met een 6,12 en is daarmee een van van minst gewaardeerde buurten van Nederland.

Tabel 1: Top 3 best gewaardeerde buurten en gemeenten in Noord-Brabant

Rust of juist reuring: Prettig buurtcontact voor iedereen van belang
Welke aspecten vinden we het meest belangrijk bij het beoordelen van onze buurt? Een rustige woonomgeving (58,1%), een prettige omgang tussen buurtgenoten (53,8%), en een gunstige locatie en goede bereikbaarheid (53,3%) werden het vaakst benoemd. “Het belang dat wordt gehecht aan elk van deze aspecten is sterk afhankelijk van iemands woonplaats. Inwoners van de grote steden vinden een goede bereikbaarheid en groot aanbod van voorzieningen meer van belang, oftewel reuring. Voor inwoners van het platteland is er een grotere behoefte aan een rustige, veilige en schone omgeving, oftewel rust. Wel zien we dat beide groepen veel waarde hechten aan prettig buurtcontact”, aldus dr. Muis van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Gemeente Nuenen scoort het hoogste op veiligheid
Gevoelens van veiligheid in de buurt is, na de kwaliteit van het contact met buurtgenoten, de op één na beste voorspeller van de ervaren kwaliteit van een buurt. In de provincie Noord-Brabant komt gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten uit de bus als beste gemeente als het gaat om een gevoel van veiligheid. Alle inwoners van deze gemeente geven aan zich zowel overdag als ‘s avonds veilig te voelen in de buurt. In vergelijking met de rest van Nederland scoort gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten goed, want daar voelt 12% zich vaak of soms overdag onveilig en in de avonden ligt dit aandeel met 24% iets hoger. Rondhangende jongeren, ongure types en criminaliteit (74,0%) en weinig aanwezigheid van politie en handhaving (52,5%) zijn voor Nederlanders de twee meest voorkomende redenen voor een onveilig gevoel in de buurt.

Overlast en rommel zijn bepalende negatieve graadmeters
In hoeverre is er volgens buurtgenoten het afgelopen jaar sprake geweest van vooruitgang of achteruitgang van de buurt? Een kwart van de Nederlanders is van mening dat de buurt achteruit is gegaan, en het aantal dat vindt dat de buurt vooruit is gegaan ligt iets lager (17,7%). Meer dan de helft vindt dat hun buurt hetzelfde is gebleven (52,8%).

Buurtbewoners die aangeven dat hun buurt het afgelopen jaar vooruit of achteruit is gegaan, kregen de vervolgvraag voorgelegd waarom dit volgens hen het geval is. De twee vaakst genoemde redenen van een vooruitgang van de buurt zijn de verbetering van de gebouwde omgeving zoals een renovatie (54,9%) en de verbetering van de natuurlijke omgeving, zoals parken en recreatiemogelijkheden (32,9%). Buurtbewoners die aangeven dat hun buurt is achteruitgegaan, noemen overlast door omwonenden relatief vaak als oorzaak (57,3%). Deze reden van achteruitgang komt op de tweede plaats, na het probleem van meer rommel en afval op straat (61,3%).

Over het onderzoek
*Onderzoek door Nextdoor in samenwerking met de Vrije Universiteit, Faculty of Social Sciences, onder ruim 32.273 Nextdoor gebruikers uit meer dan 222 gemeenten in Nederland. Het onderzoek liep van 17 mei tot en met 11 juli 2022. Leefbaarheid van buurten in Nederland staat centraal in dit onderzoek waarbij zes thema’s nader bekeken zijn: het contact met buren, het helpen van buren, de sociale cohesie in de buurt, de voorzieningen in de buurt, de ervaren veiligheid in de buurt en gevoelens van eenzaamheid en sociaal vertrouwen. Het onderzoek is uitgevoerd onder begeleiding van dr. Muis en dr. Smets van de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Het volledige onderzoek is te downloaden via www.nextdoor.nl.