Sterck en gemeente ondertekenen nieuw convenant: 93.000 euro per jaar

BERGEN OP ZOOM – Donderdagavond 17 april vond de ledenvergadering plaats van Ondernemersvereniging Sterck. Naast het aanstellen van enkele nieuwe bestuurders kende de agenda nog een aantal belangrijke punten. Eén daarvan was een overeenkomst waarin de gemeente toezegt jaarlijks 93.000 euro bij te dragen aan de activiteiten van de binnenstadondernemers.

Voordat het officiële moment van die handtekeningen zich voltrok, vonden er eerst nog wat bestuurswisselingen plaats. Voormalig secretaris Han van Broekhoven heeft afscheid genomen, zijn plaats is vanaf nu overgenomen door Wim van Poppelen. Verder traden er maar liefst vijf nieuwe algemene bestuursleden aan: Ria de Jager, Femke van raam, Frank Nuijten, John Pietjouw en Leon Videler. Ze werden bij acclamatie en met applaus aangenomen.

Op kracht komen

Hierna was het woord aan wethouder Patrick van der Velden, die aangaf trots te zijn op de hernieuwde samenwerking met de ondernemersvereniging. “Dit is wat we nodig hebben”, sprak hij, doelend op het op krachten willen komen van de binnenstad. “We faciliteren dat graag als gemeente, geven ook graag de ruimte en denken mee. We willen daarom met het Sterck-bestuur kijken naar hoe het budget dat we bijdragen wordt besteed. Het is een hele opgave maar samen maken we iets moois van onze stad.” Vanzelfsprekend kon die boodschap ook op applaus rekenen, waarna de wethouder namens de gemeente en de kersverse secretaris Wim van Poppelen namens Sterck hun handtekening onder de overeenkomst zetten.