Steunpunt: alles in het werk stellen om sluiting te voorkomen

Een bewonersdelegatie van de Zoomflat volgt de politieke debatten vanaf de publieke tribune. (Tekst en foto: Han Verbeem)

BERGEN OP ZOOM – De voorgenomen sluiting van het ouderensteunpunt in de Zoomflat is voor de lokale gemeenteraadspartij Steunpunt onacceptabel. In navolging van de petitie, die 550 bewoners en vrijwilligers eerder deze zomer tégen de sluiting hebben ingediend, komt de partij met een motie in de gemeenteraad om het ouderensteunpunt open te houden. Commissielid Ton van Dorst (Steunpunt) ziet vooral financiële redenen voor de sluiting, waarbij voorbij gegaan wordt aan de menselijke betekenis. Hij kondigde zijn initiatief aan in de commissievergadering van dinsdagavond en kan daarbij rekenen op een grote steun van andere raadsfracties. "We moeten alles in het werk stellen om sluiting te voorkomen!"

"Veranderen gaat niet vanzelf", constateert CDA-commissielid Reinout Krijnen. Zijn fractie wil weten wat de effecten zijn van de verplaatsing van drie ouderensteunpunten naar wijkcentra. "We hebben als gemeente een verantwoordelijkheid te dragen voor welzijn van ouderen", aldus Krijnen. "Wordt met de verplaatsing nu gestuurd op welzijn, of op geld?" Het bestaande ouderensteunpunt in de Zoomflat is voor het CDA een toonvoorbeeld van participeren. "Hier ontmoeten mensen elkaar, hier komen ze samen en ondernemen ze activiteiten." Het CDA vindt de motie van Steunpunt 'aansprekend' maar wil op enkele punten nog 'finetuning'. Zijn partijgenote Hilde Martens merkt op, dat wijkcentrum De Korenaere op de nominatie voor sluiting staat. Zij vindt dat éérst een besluit over de Korenaere genomen moet worden, alvorens over verplaatsing van de ouderensteunpunt-activiteiten te praten.

Huiskamer

"We zijn wéér aan de verkeerde kant begonnen", zegt Jovita Dorigo (D66). "Het gaat niet over cijfertjes, het gaat over mensen van 75 jaar en ouder. Het gaat over hún huiskamer." Dorigo wil dat ouderen niet vereenzamen, dat menen in de wijk elkaar kennen." Voor Tom Kats (VVD) bestaat 'de oudere' niet. "Er zijn ouderen die productief en actief zijn, en kunnen gaan en staan waar ze willen." Juist deze groep zou ondersteunend kunnen zijn om de zwakkere senioren te ondersteunen. 

Ongemakkelijk

Adam Ahajaj (PvdA) noemt de voorgenomen sluiting een 'trieste en ongemakkelijke situatie'. Vooral het feit, dat vrijwilligers het nieuws via de media hebben moeten vernemen, vindt hij 'pijnlijk'. "De wethouder had beter vóóraf met de betrokkenen kunnen overleggen. "De PvdA is voorstander van het openhouden van het ouderensteunpunt, wij zullen de motie daarom steunen."

Tijdsbesef

"Lijst Linssen is voorstander van een tweede spoor", aldus woordvoerdster Ans van Eekeren van LijstLinssen – doelend op het overleg dat momenteel gaande is met verhuurder Stadlander. Het inzetten van busjes die heen en weer rijden zal niet altijd werken, voorziet ze. "Mensen met bijvoorbeeld Alzheimer hebben een verminderd tijdsbesef en komen te laat. Het busje is dan al weg." Haar partij zal de aangekondigde motie dan ook steunen, zo kondigt ze aan. Manuela van Gent (BSD) verwacht dat het verplaatsen van de activiteiten naar de Korenaere een drempel is voor ouderen. "De kern van onze beleidsrichtlijn Ontmoeten in de Wijk is juist. dat ouderen mee blijven doen in de samenleving. Dat zal zo niet gebeuren." Ook haar partij gaat mee in de motie.

Verschraling voorzieningenniveau

De SP is onlangs zelf langsgegaan bij het ouderensteunpunt in de Zoomflat, zegt Theo de Jong. "Voor minder mobiele bewoners zal het lastig zijn om naar De Korenaere te gaan. Het zal leiden tot een verschraling van het voorzieningenniveau. Wij zien dit als een afname van het netwerk van ouderen, het heeft een demotiverend effect." De Jong zegt dat bewoners teleurgesteld zijn, ze hebben hun vertrouwen in de politiek vergeten. "De politiek is er alleen voor de HAS en voor Philip Morris, de ouderen worden vergeten." Om dat te veranderen moet de politiek toegankelijker worden.

Communicatie

GroenLinks wil dat in de toekomst de communicatie tussen de bewoners en de vrijwilligers wordt verbeterd. Ze verwacht dat de activiteiten in stand gehouden worden. "Het gaat om de voorzieningen, om de ontmoeting en niet om de plaats", zegt commissielid Selin Karar. Zij geeft daarmee een ander geluid af dan andere sprekers in de commissie. "Misschien biedt een nieuwe plaats weer nieuwe ontmoetingen en nieuwe contacten."

Nooit zo bedoeld

Betsy de Kock (GBWP) constateert dat de sluiting haaks staat op de eerder vastgestelde beleidslijn. "Dit kunnen we nooit zo bedoeld hebben", zegt ze. Ze begrijp dat daarom "de bewoners en betrokken partijen nu keihard aan de bel trekken. Het geluid van de bewoners van de Zoomflat is daarom heel duidelijk. Het gaat om een sociaal contactpunt in de flat." Bij sluiting van het punt vervallen al deze elementen.

Zorgvuldig

Wethouder Andrew Harijgens pareerde de kritiek van de commissie: "De gemeente sluit het ouderensteunpunt niet, het is een voortvloeisel van een eerder besluit van de raad", aldus de lokale bewindsman. Er is wel degelijk zorgvuldig gecommuniceerd, zo benadrukte Harijgens. "We hebben één op één gesprekken gevoerd met de ouderenadviseurs van WijZijn Traverse." Daarbij legt de wethouder de bal neer bij de beheerder van het ouderensteunpunt, die 'misschien niet helemaal goed gecommuniceerd heeft' naar de bewoners en vrijwilligers. Toen het college merkte 'dat het daar niet lekker liep' heeft de wethouder zelf de communicatie met de ouderen opgepakt – aldus Harijgens. "Communicatie blijft nu eenmaal een precaire aangelegenheid."

Busritje als proef

Overigens zouden ouderenactiviteiten volgens de wethouder niet aan een locatie gebonden moeten zijn. Hij stelt voor om 'samen met de bewoners' een busrit van de Zoomflat naar De Korenaere te maken 'gewoon om te kijken wat dit brengt'. De wethouder merkte op dat de weerstand tegen de sluiting alleen bij de Zoomflat aan de orde is, en niet bij de andere twee punten in de gemeente die ook verdwijnen.

Overleggen

Wel is hij bereid om de handdoek op te pakken en te kijken wat er mogelijk is om een deel van de activiteiten bij de Zoomflat te behouden – als deze door bewoners zelf worden opgepakt. WijZijn Traverse is in overleg met Stadlander en zolang deze gesprekken nog lopen, ontraadt Harijgens de motie van Steunpunt: "Ik zou de raad willen oproepen enige terughoudendheid te betrachten. Hoe sympathiek deze motie in z'n intentie ook is." Ton van Dorst antwoordde hierop, dat zijn partij de motie toch handhaaft en noemt de terughoudendheid van de wethouder 'jammer'. "De motie zou zomaar raadsbreed gedragen kunnen worden", merkte hij op. "Bovendien is de tijd van verder wachten nu voorbij. Het is tijd voor actie." De motie zal bij de gemeenteraadsvergadering van 13 september in stemming gebracht worden.