Steunpunt Bergen op Zoom: elke wijk een eigen rioleringsplan

BERGEN OP ZOOM – Dinsdag 13 november stelt de Bergse gemeenteraad de begroting voor 2019 vast. Door de langdurige ziekte van raadslid John Voets is de fractie van Steunpunt Bergen op Zoom niet in staat om aan het raadsdebat mee te doen en over de begroting te stemmen. Daarom plaatst KijkopBergenopZoom vandaag een ingezonden bericht van Steunpunt-burgerlid Ton van Dorst, waarin hij de visie en standpunten van zijn partij op de begrotingsvoorstellen verwoordt. Zo vindt Steunpunt dat er maatwerk moet komen voor de rioolafschrijvingen: bekijk per wijk waar en wanneer vervanging van de riolen nodig is en pas daar het afschrijvingsbeleid op aan.

Tekst: Ton van Dorst,
burgerlid Steunpunt Bergen op Zoom

Steunpunt Bergen op Zoom is door omstandigheden belemmerd in haar mogelijkheden om mee te beslissen. Dit betekent echter allerminst, dat we ons niet met de begroting bezig houden en niet meedenken. We zijn dan ook heel erg blij met de kans die ons door KijkopBergenopZoom geboden wordt, om onze standpunten ten aanzien van de begroting duidelijk te maken.

Steunpunt Bergen op Zoom beseft dat het opstellen van een begroting geen simpele zaak is gezien de huidige financiële positie van onze gemeente. Van de andere kant is het wel een enorme uitdaging. In tijden dat alle zeilen bijgezet moeten worden, is een begroting dus ook een verantwoording van ons allemaal.

Rioleringen

Allereerst het omzetten van de afschrijvingstermijn van onze riolen van 60 naar 40 jaar. Steunpunt Bergen op Zoom begrijpt dat dit onder meer ingegeven wordt door de bodemproblemen op de Bergse Plaat. Wij zouden daarom meer voelen om per deel van de gemeente vast te stellen, hoelang de riolen mee kunnen gaan. Wij zien niet in waarom er niet per wijk (bijvoorbeeld) andere afschrijvingstermijnen zouden kunnen worden vastgesteld.

Handhaving

Handhaving is voor Steunpunt Bergen op Zoom van groot belang op alle fronten. We kunnen wel allerlei regels uitdenken maar voor onze inwoners komt het pas geloofwaardig over als de regels ook daadwerkelijk gehandhaafd worden. Het concept van ‘rent a cop’ lijkt ons het bestuderen wel waard.

Al jaren hebben het over het SMART maken van doelstellingen. Dit betekent dat deze doelen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden moeten worden geformuleerd. Tot nog toe zien we daar echter nog niet heel veel van terug. Hierbij vinden wij meetbaar wel een heel belangrijke want je wilt immers weten waar je staat ten opzichte van je doelstellingen.

Drugsdumpingen

Drugsdumpingen zijn een probleem dat hand over hand toeneemt. Steunpunt Bergen op Zoom zou graag zien dat er een constructieve aanpak komt om deze verontrustende ontwikkeling snel onder controle te krijgen. Zowel voor onze inwoners als voor onze erg waardevolle bosgebieden.

The right to challenge

Dit is een tool voor de bevolking om eventuele wensen aan te kunnen pakken. Het zou goed zijn om een campagne te voeren met als doel om ‘the right to challenge’ meer bekendheid te geven.

Weerstandsvermogen

Verder vind Steunpunt Bergen op Zoom het weerstandsvermogen van onze gemeente van groot belang. In onze huidige financiële positie kunnen onverwachte tegenslagen bepalend zijn. Een goed weerstandsvermogen stelt ons in staat om onverwachte ‘niet begrote’ kosten te kunnen opvangen.

Natuurlijk voelt Steunpunt Bergen op Zoom zich betrokken bij alle aspecten van de begroting. De bovenstaande onderwerpen zijn naar onze mening de onderwerpen waar bijzonder naar gekeken moet worden; wat niet wegneemt dat de rest er ook toe doet.