Steunpunt is onkruid en slechte trottoirs spuugzat

BERGEN OP ZOOM – John Voets en Ton van Dorst schrijven namens hun partij het college aan over de slechte staat waarin veel openbaren ruimte in onze gemeente verkeert. De brief focust met name op trottoirs die er zeer slecht aan toe zijn en het vele onkruid dat soms meters hoog staat.

Voets en Van Dorst worden er geregeld op aangesproken, melden ze. Bijvoorbeeld vanwege de staat waarin stoepen vaak verkeren, met name op hoeken . Voor mensen die slecht ter been zijn is het een ramp en ook met een kinderwagen rijden is niet altijd een pretje. Een trottoir op of af komen lukt zonder hulp geregeld niet eens. Eén van de redenen zou zijn dat bestrating niet altijd even best wordt teruggelegd als er werkzaamheden hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld aan riolering.

‘Vergeet het maar!’

“Keer op keer wordt er met de gemeente over gesproken”, aldus Voets en Van Dorst. De reactie zou zijn ‘Vergeet het maar!’, stelt de Steunpunt-fractie, want er is geen geld voor deugdelijk onderhoud. De partij vindt dat het zo niet langer kan en roept B en W in actie te komen, verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van de inwoners.

Samen oplossen

Ook het vele onkruid dat welig tiert overal komt voorbij in het schrijven. Wat Steunpunt betreft kan er best een beroep worden gedaan op buurtbewoners, maar dan moet de gemeente wel de juiste materialen beschikbaar stellen. En redelijkerwijs kan niet worden verwacht dat de  Bergenaren het allemaal zelf wel oplossen, ook de gemeente zelf moet aan de bak. Werkelijk overal staat het onkruid soms wel een meter hoog, of meer. Ook bij ondernemers voor de deur soms, op parkeerplaatsen bij supermarkten bijvoorbeeld. En in parken, plantsoenen maar net zo goed in vele straten en buurten.

De fractie somt een hele waslijst aan locaties op in de brief en vraagt ook op dit vlak om de nodige actie. Er is met de gemeenteraad ooit een uitvoeringsprogramma (IBOR) opgesteld, dat aangeeft welke normeringen per gebied gehaald dienen te worden qua onderhoud. Volgens Voets en van Dorst worden die normeringen nu absoluut niet gehaald; “Onkruid met een hoogte van meer dan één of zelfs twee meter is niet wat we afgesproken hebben.” Ze willen weten of de gemeente er nu echt wat aan gaat doen, niet voor even maar structureel. De openbare weg moet weer beter begaanbaar én representatiever worden als het aan Steunpunt ligt, en snel!

Julien Voets, van dezelfde partij, heeft onlangs een meldpunt in het leven geroepen voor vergelijkbare problematiek.