Stevige eisen GBWP inzake Ster van Lepelstraat

LEPELSTRAAT – Het nieuws dat de gemeente voorkeursrecht toe wil passen op het gebied de Ster van Lepelstraat, in verband met de mogelijke ontwikkeling tot bedrijventerrein, heeft veel losgemaakt bij bewoners van dat gebied. GBWP vindt dat er nog niet voldoende met die mensen wordt gesproken.

Er werd onlangs wel een informatieavond georganiseerd, mede omdat GBWP hierom had gevraagd, maar die heeft zeker niet alle zorgen weggenomen. inwoners van Lepelstraat en omwonenden vragen zich bijvoorbeeld af hoe concreet de plannen al zijn en wat de omvang wordt van de bedrijven die er komen. Ook is niet altijd duidelijk wat eventuele gevolgen zijn voor de leefomgeving. Men voelt zich nog steeds overvallen door het nieuws, vooral omdat men het in eerste instantie uit de krant moest vernemen. Dat dient voortaan anders en vooral beter te gaan, stellen de raadsleden EvertWeys, Maarten van Eekelen en Betsy de Kock namens hun fractie.

Duidelijke grenzen

Eerder gaf hun de partij duidelijk aan wat voor hen voorwaarden zijn om tot een bedrijventerrein op deze locatie te komen. Het realiseren van bedrijven met hoge gebouwen en weinig arbeidsplaatsen is bijvoorbeeld geen optie. Het moet sowieso niet te grootschalig worden en er dient goed naar veilige verkeersstromen gekeken te worden. Verder was en is een belangrijke voorwaarde dat er een doordracht stappenplan moet komen, waarbij omwonenden zo veel als mogelijk worden betrokken. Op dat laatste punt is al gefaald, stellen de drie raadsleden. Omwonenden voelen zich juist niet gehoord en er werd pas een informatiebijeenkomst belegd nadat hun partij hier om vroeg.

Concrete voorwaarden

Het moet echt anders vanaf nu, vindt GBWP. De partij wil dat er een overleggroep komt waarin omwonenden en de gemeente structureel informatie met elkaar uitwisselen. Daarbij dient tevens te worden ingegaan op zorgen en verwachtingen die de omgeving heeft. Men wil bijvoorbeeld een goede groene buffer tussen woningen en bedrijven. Ook dient er een ontsluitingsweg te komen, dicht bij de huidige stoplichten, zodat het verkeer niet via de Steenbergseweg moet. Wat men zeker niet wil is bedrijven die rijen zeecontainers gaan stapelen en de buurt verwacht serieuze aandacht voor geluidshinder en veiligheid. Pas als dergelijke zaken serieus worden besproken met bewoners ziet GBWP kans van slagen voor de voornemens van de gemeente, al zal het natuurlijk ook afhangen van de uitkomsten van die overleggen.

Tekening: gemeente BoZ – RMD15-0013 – Ontwerpvisie Ster van Lepelstraat (pdf)