Stichting [KidOR) is blij: subsidie voor kunstwerk annex geluidsscherm Halsterseweg

Stichting Kunst in de Openbare Ruimte meldt dat het voorgestelde kunstwerk 'Tussenstop', oftewel de afsluiting annex geluidsscherm van de Halsterseweg, erg positief is ontvangen bij het Mondriaanfonds. Het stimuleringsfonds is lovend over de genomen stappen door [KidOR) en over het voorstel van ontwerpstudio PolyLester. Er is inmiddels een bijdrage toegezegd van bijna 75.000 euro.

Eerder had Stichting [KidOR) van de gemeente een opdracht én een budget meegekregen om een kunstwerk te realiseren in Bergen op Zoom Noord. Dat bedrag heeft de gemeente toegezegd gekregen van de provincie, met als doel 'een positieve kunst-interventie in de wijken Meilust, Noordgeest en Tuinwijk te bewerkstelligen'. Aan [KidOR) was uitdrukkelijk gevraagd om samen met de wijkbewoners het totstandkomingsproces aan te gaan, maar ook om het budget te verdubbelen door verdere fondswerving.

Waardering voor aanpak

Dat laatste is nu ook gelukt. Een speciale adviescommissie van het Mondriaanfonds heeft de subsidieaanvraag beoordeeld en kwam tot de conclusie dat ze “de wijze waardeert waarop de gemeente Bergen op Zoom samen met [KidOR) nadenkt en handelt op het gebied van kunst in de openbare ruimte”. De commissie zei verder: “In het bijzonder het gecreëerde draagvlak bij de bewoners strekt tot voorbeeld voor andere gemeentes”. Men noemt de keuze voor de geluidswal “bijzonder” en het ontwerpvoorstel “fantasievol en illusionair”. De commissie vindt de voorgestelde ingreep, “mede door de rol voor licht en beweging, zowel architectonisch als beeldend van belang”.

Verdere realisatie

[KidOR) is blij met de toezegging van het Mondriaanfonds en kijkt tot nu toe tevreden terug op de samenwerking met wijkbewoners, de ingeschakelde deskundigen, de vakjury en de gemeente. Nog deze maand zullen de kunstenaars hun inmiddels verder ontwikkelde voorontwerp intern presenteren aan medewerkers van de gemeente en [KidOR). Het plan wordt daaarna technisch uitgewerkt, vergunningen worden geregeld en vervolgens kan het werk daadwerkelijk worden gerealiseerd. In het verdere proces zullen de bewoners opnieuw nadrukkelijk worden betrokken.

Foto: Stichting [KidOR)