Stoelemat wordt crisisnoodopvanglocatie voor 85 vluchtelingen

Het college van B&W van Bergen op Zoom heeft besloten dat de Stoelemat de crisisnoodopvanglocatie wordt voor de opvang van 85 vluchtelingen voor de periode van 28 augustus tot 1 oktober. Omwonenden ontvangen hierover een brief.

Noodopvang in de Stoelemat in Bergen op Zoom

De gemeente Woensdrecht vangt vanaf 1 augustus 85 vluchtelingen op in het MFC. Op 28 augustus komen deze vluchtelingen naar Bergen op Zoom naar de Stoelemat aan de Westersingel. Zij blijven hier tot 1 oktober. Het COA bepaalt welke mensen er komen. Noodopvang bestaat uit het bieden van een slaapvoorziening, sanitaire faciliteiten en eten. Daarnaast wordt de toegang tot gezondheidszorg geregeld en worden alle nodige maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de opvang op een veilige wijze en zonder overlast verloopt. Er is bijvoorbeeld dag en nacht beveiliging aanwezig.

Verzoek van de Veiligheidsregio

Het is bijna dagelijks in het nieuws: de opvanglocaties van vluchtelingen zitten overvol en vluchtelingen zijn genoodzaakt om buiten te slapen. Alle gemeenten in Nederland hebben een dringende oproep ontvangen om mee te werken aan tijdelijke crisisnoodopvang. Ook in deze regio wordt van gemeenten verwacht dat zij meewerken. In opdracht van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant bieden Bergen op Zoom en Woensdrecht dan ook een locatie voor tijdelijke crisisnoodopvang.

Omwonenden ontvangen hierover een brief. Vragen kunnen zij hierover stellen via telefoonnummer 140164, keuze Bergen op Zoom of stuur een email naar h.devalk@bergenopzoom.nl.