Struikelblokken of stenen des aanstoots?

BERGEN OP ZOOM – De kunstobjecten op het Korenbeursplein moeten weg. Bij de proefopstelling van de nieuwe weekmarkt bleek donderdag dat de levensgrote zaden een belemmering zijn voor de marktkramen. Tijdens de proefopstelling zei wethouder Linssen met droge ogen afscheid te kunnen nemen van de 'doodskisten'. Kunstadviescommissie KidOR reageert verrast, politieke fracties pleiten voor een goede herbestemming van de objecten. En: betrek de burgers hierbij.

De zeven uitvergrote plantenzaden, van kunstenares Karin Colen, zijn vorig jaar geplaatst op het Korenbeursplein als onderdeel van het Pleinenplan. De zaden symboliseren de verbinding tussen culturen en passen bij het mediterrane karakter van het plein. De objecten hebben een multifunctionele betekenis: pleinbezoekers kunnen ze ook gebruiken als zitbankje, om een krantje te lezen of even met elkaar te kletsen.

KidOR: eerst besluit afwachten

Kunstadviescommissie KidOR ('Kunst in de Openbare Ruimte') reageert koeltjes op de berichtgeving, als zouden de beelden moeten verdwijnen. "KidOR wacht éérst het collegebesluit hierover af", meldt KidOR-secretaris Annebelle Kools. "Pas dan zal onze voorzitter hier inhoudelijk op reageren." KidOR is vooral verbaasd: wethouders en burgemeester hebben immers destijds zelf opdracht gegeven voor deze beelden.

Bevestiging

Vrijdagmddag heeft het college van B&W via een woordvoerder bevestigd dat de zes zaden inderdaad van deze plek verdwijnen. Nog vóór de verhuizing van de weekmarkt op 1 oktober zal een nieuwe bestemming gevonden worden; mocht dat niet lukken gaan ze tijdelijk in de opslag. Ook wordt gekeken naar een oplossing voor het watertappunt van 'Join the Pipe', dat in het kunstwerk was voorzien.

Samenleving erbij betrekken

Vanuit de Bergse poltiek wordt met teleurstelling gereageerd op het verdwijnen van de zaden. Fractievoorzitter Gertjan Huismans van de VVD vindt het belangrijk dat ze elders in het gebied een nieuwe plaats krijgen. Hij oppert het idee om hierbij de samenleving te betrekken. "Niet alleen via KidOR maar ook in overleg met omwonenden, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Laten zij zich uitspreken wat de beste plek wordt", zegt Huismans.

Vervangend kunstwerk

Raadslid Annette Stinenbosch van het CDA was ook aanwezig bij de proefopstelling van de marktkramen. Zij pleit ervoor om op het Korenbeursplein een vervangend kunstwerk te plaatsen dat combineerbaar is met de weekmarkt. Dat hoeft wat haar betreft geen nieuw object te zijn. "Er ligt nog volop kunst opgeslagen in depots. Keuze genoeg."

Misplaatste kwalificaties

Ad van der Wegen, oud-wethouder en nu raadslid voor de PvdA, ergert zich aan de doodskisten-vergelijking van wethouder Linsen, die niet af te doen is als een 'slip ot the tongue'. Van der Wegen: "Een wethouder behoort zich niet in dergelijke kwalificaties publiekelijk over kunst uit te laten, zeker als het zijn portefeuille niet is", zegt hij. "Bovendien heeft het college zelf gekozen voor een kunstobject op deze locatie en daarbij is via inspraak vanuit de buurt dit werk uit de bus gekomen. Omdat kunst vaker ter discussie staat en geen onderwerp van politiek hoort te zijn, is hierin ook geadviseerd door KidOR. Dat adviesorgaan is daartoe door het college ingesteld. De reactie van wethouder Linssen is ongepast."

Tekst Han Verbeem / Hans-Jorg van Broekhoven

Foto: Han Verbeem