Subsidie van 85.000 euro voor aangepast sporten

BERGEN OP ZOOM – Maandagavond werden de bubbels ontkurkt om te proosten op het mooie toegekende subsidiebedrag van ruim 85.000 euro voor de komende twee jaar, ten bate van aangepast sporten. Zowel gemeentebestuur als ambtenaren en een werkgroep van sportliefhebbers maakten zich hier hard voor, én met succes!

Arjan vd Weegen, wethouder Sport en Cultuur, over het ontstaan: “Sommige initiatieven worden geboren uit verontwaardiging.” Hij blikte terug op 2013. Tjjdens de eerste Koningsdag waren er -ook voor het eerst- de Koningsspelen. Het initiatief moest tot sporten stimuleren, voornamelijk bij de jeugd. De nationale sportdag werd opgefleurd met voor iedere deelnemer een t-shirt. Althans, voor bijna iedereen…

Een teleurstelling net op tijd voorkomen

In Bergen op Zoom werd ook gesport bij S&L zorg, waar geen t-shirts voor bleken te zijn omdat deze doelgroep niet benoemd was! De organisatie zorgde dus zelf maar voor een leuk aandenken in de vorm van medailles. Het werd de eerste aanzet tot waar de werkgroep Aangepast Sporten nu voor staat: zorgen dat mensen die aangepast willen of moeten sporten er helemaal bij horen.

Idee werd gehonoreerd

Accountmanager Economie & Sport Loes Franken van de gemeente voelde zich zeer betrokken bij het idee en opperde in 2013 dat een subsidie-aanvraag dit initiatief een goede impuls zou kunnen geven. Deze aanvraag werd in 2015 gehonoreerd. Het geeft aan dat het plan in de smaak viel. De provincie ontving voor 22 miljoen aan aanvragen en had slechts 3,5 miljoen beschikbaar. Criteria als onderlinge samenwerking, continuïteit en aangetoonde meerwaarde zorgden er voor dat voor de komende twee jaar 85.000 euro is te besteden aan sport voor mensen die extra zorg behoeven, mensen met een beperking en gehandicapten.

Samen oppakken

In de huidige werkgroep nemen al zeven sportverenigingen deel, die inmiddels bekend zijn met G-atletiek. Het zijn Spado, Genie, MOC, MHC Tempo, De Krabben, HTV en Ai-Te. Hun vertegenwoordigers bemerken dat het aanbod een aanzuigende werking heeft op de gehele regio en zelfs België. De subsidie maakt een uitbreiding van het aangepaste sportaanbod mogelijk en er kunnen extra trainers worden opgeleid. Naast de sportverenigingen nemen zorginstellingen als SDW, S&L, MEE en het bijzonder onderwijs deel aan deze werkgroep, ondersteund door de gemeente en de Fitfabriek. Hiermee is gegarandeerd dat de subsidie ook wordt besteedt aan projecten in de wijk, op school en dergelijke. Joop Verkerk heeft enorm veel ervaring met deze doelgroep en is daarom benoemd tot projectmanager. Wat ooit door Spado-man pur sang Jeroen Jonkers in gang werd gezet heeft geresulteerd in een betrokken en breed vertegenwoordigde werkgroep die na het bubbeltje weer snel aan de slag moest!