Symposium ‘Levendige binnenstad? Leegstand als kans!’

BERGEN OP ZOOM – Dit jaar wordt voor de zesde maal een cheque van 25.000 euro uitgereikt aan de gemeente die erfgoed op de meest inspirerende wijze een structurele plaats geeft in haar beleid. Dat gebeurt deze keer in Schouwburg De Maagd, omdat Bergen op Zoom eerder de BNG Erfgoedprijs won. Voorafgaand aan de uitreiking vindt een symposium plaats over de kansen en uitdagingen van leegstand in een binnenstad.

De middag is een samenwerkingsverband van de BNG Bank, de gemeente Bergen op Zoom, de provincie Noord-Brabant en Kunsten '92. De laatste drie nemen het symposium voor hun rekening. Blijkbaar doet deze binnenstad het zo slecht nog niet want ze wordt als voorbeeld gezien van een stadscentrum dat ondanks de leegstand 'vitaal aantrekkelijk' weet te blijven. De wijze waarop dat gebeurt wordt toegelicht door het college van B&W, ambtenaren en ondernemers.

Er is ook ruimte voor discussie. Drie sprekers, te weten Cees-Jan Pen, Arno Boon en Henri Swinkels, gaan met bestuurders en ondernemers in gesprek over wat er goed of juist fout gaat, wat er anders of extra kan en hoe dat zowel lokaal als regionaal en landelijk vorm zou moeten krijgen.

De bijeenkomst is alleen voor genodigden. KijkopBergenopZoom.nl is er bij en zal natuurlijk verslag doen van de middag.