TanteLouise verwelkomt nieuwe gezichten in raad van toezicht

Zorgorganisatie tanteLouise verwelkomt met Toon Corver en Suzan Willems twee nieuwe leden in de raad van toezicht. Met ingang van 1 oktober nemen zij de plaats in van Jacco de Braal en Daan van Opstal, die er dan beiden de maximale termijn van acht jaar op hebben zitten.

Van Opstal en De Braal traden beiden in 2014 aan als toezichthouder. Beiden hadden ook zitting in de auditcommissie financiën waarvan De Braal als ervaren financieel specialist, voorzitter was. Na een zorgvuldige selectieprocedure neemt Toon Corver per 1 oktober die functie over. Suzan Willems neemt binnen de auditcommissie het stokje over van Daan van Opstal.

Suzan Willems heeft jarenlange ervaring op het gebied van zorg, financiën en huisvesting in de ziekenhuiswereld en in de gehandicaptensector. Sinds vorig jaar is zij directeur Zorg met Verblijf bij Stichting Humanitas Rotterdam en Rijnmond. Bij tanteLouise debuteert ze als toezichthouder.

Hagenaar Corver is een ervaren commissaris en toezichthouder met een lange staat van dienst en een grote affiniteit met de gezondheidszorg. Zo is hij momenteel al lid van de raad van de toezicht bij de Stichting Haagse Gezondheidscentra, voorzitter van de raad van commissarissen bij Academy Het Dorp, een organisatie die met de inzet van moderne technologie waarde toevoegt aan de kwaliteit van leven en de langdurende zorg efficiënter en menswaardiger maakt.